Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

09:13 24/11/2019

Sáng 21-11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024). Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai 5 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Cụ thể gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến thực hiện chương trình hành động của Đại hội.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông