Văn bản - Chính sách

09:43 21/06/2018

* Ngày 15-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 14 về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu giám đốc các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện, phường xã thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị này.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện của các ngành các cấp, định kỳ hàng tháng, hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND TP để chỉ đạo thực hiện.

* Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

tin bài cùng chuyên mục:

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

09:26 17/02/2019

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

21:04 23/01/2019

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

17:17 16/01/2019

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

09:49 13/01/2019

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

17:25 08/01/2019

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông