Văn bản – Chính sách

16:21 11/09/2017

* Ngày 28-8, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – CATP đã có công văn số 555 về việc sao gửi tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó giám đốc CATP tại Công văn số 5242/UBND-VXNC ngày 22-8-2017 của UBND TP Hải Phòng về việc thông báo đến công an các đơn vị, địa phương văn bản của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thức và cài đặt Bộ pháp điển. Phòng PV19 đã sao gửi văn bản số 284/KtrVB-PĐ ngày 22-6-2017 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đến công an các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác.

* Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

tin bài cùng chuyên mục:

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

14:03 16/06/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

09:16 26/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

21:53 22/05/2018

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

16:19 13/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

16:22 09/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

15:25 05/05/2018