Văn bản – Chính sách

14:45 03/10/2017

* Ngày 29-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 205 về tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021.

Theo đó, kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên cơ sở giáo dục và người học, bảo đảm tốt an ninh trật tự trong các nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn thành phố.

* Có hiệu lực từ ngày 23/10, Thông tư 22/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đã hoặc đang làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp, thuộc nhóm ngành đào tạo…

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông