Văn bản – Chính sách

21:57 04/11/2017

* Ngày 2-11, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch 229 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

*  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh việc hàng hóa xách tay chưa qua kiểm định những được bày bán công khai trên thị trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây thất thu ngân sách; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1-12-2017.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha