Văn bản – Chính sách

14:50 06/11/2017

* Ngày 30-10, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 225 về tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020. Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2017, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn (cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người. Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm (địa bản có nhiều vụ việc xảy ra, có nhiều nạn nhân bị mua bán trở về hoặc có nhiều nguy cơ) có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã trên địa bàn thành phố có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người…

* Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha