Văn bản – Chính sách

17:24 30/11/2017

* Ngày 20-11, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 26 về việc Ban hành quy định việc cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ban hành kèm theo quyết định này quy định việc cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

* Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống khai báo tại Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/. Theo đó, doanh nghiệp được nhận kết quả ngay khi khai báo hóa chất trực tuyến kể từ 25-11-2017.

tin bài cùng chuyên mục:

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

14:44 21/01/2018

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

16:18 17/01/2018

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

10:59 16/01/2018

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

15:29 09/01/2018

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

13:22 24/12/2017

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông