Văn bản – Chính sách

09:26 17/02/2019

* Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có hiệu lực từ ngày 10-2-2019. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử; quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật liên quan. Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc thủ tục hành chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

* Nghị định 04/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25-2 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan Nhà nước. Trong đó, Nghị định nêu rõ: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng thường xuyên một ôtô, kể cả đã nghỉ công tác và không quy định mức giá. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND của Hà Nội và Tp.HCM được sử dụng một xe ôtô có giá tối đa 1,1 tỷ đồng trong thời gian công tác. Thứ trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch UBND của Hà Nội và Tp.HCM được sử dụng ôtô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng/xe.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha