Vận hành, quản trị, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp, quản lý CCCD hiệu quả

15:14 15/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-BCA-C06, ngày 15-3-2021 của Bộ Công an, CATP vừa ban hành Kế hoạch số 525/KH-CAHP (PC06-PV01), ngày 8-4-2021 về việc triển khai vận hành, quản trị, khai thác CSDLQG về DC và hệ thống Sản xuất, cấp, quản lý CCCD (2 hệ thống) hiệu quả, xứng tầm quốc tế.
Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP kiểm tra công tác cấp CCCD tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng

Theo đó, ngoài việc hoàn thành việc triển khai 2 dự án lớn của lực lượng Công an, mục đích của Kế hoạch hướng tới là nhằm tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật CCCD cho công dân trong độ tuổi cấp thẻ theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an, góp phần thực hiện mục tiêu cấp 50 triệu CCCD trên toàn quốc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, phục vụ việc hoàn thiện CSDLQG về DC; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đồng thời nhằm quản trị, vận hành, khai thác hiệu quả, an toàn, an ninh, bảo mật 2 hệ thống; triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của CSDLQG về DC với Cổng dịch vụ công, với các dữ liệu chuyên ngành của các Bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW, các khối doanh nghiệp và các Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của ngành Công an.

Trên cơ sở đó tích hợp thẻ CCCD đồng bộ, hiện đại, tiến tới sử dụng CCCD thay thế cho các loại giấy tờ tuỳ thân, hoàn thiện hành lang pháp lý, phấn đấu sử dụng thẻ CCCD găn chíp điện tử thay thế hộ chiếu với một số quốc gia trong khu vực. Từng bước nâng cấp, phát triển mở rộng hệ thống đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, hội nhập quốc tế.

 Theo đó, về phạm vi triển khai, 2 hệ thống trên sẽ được vận hành, quản trị tại Bộ Công an (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH); Công an các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; Công an các quận/huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Công an cấp huyện) và Công an xã/phường/thị trấn (Công an cấp xã). Cả 2 hệ thống được đưa vào hoạt động từ tháng 2-2021 và thực hiện xuyên suốt quá trình hoạt động.

Thời gian tới thẻ CCCD sẽ được sử dụng thay thế cho các loại giấy tờ tuỳ thân

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch trên, CATP đã đề ra 5 yêu cầu, 10 nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đến từng Công an các đơn vị, địa phương.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sau: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, hoàn thiện 2 hệ thống vận hành, khai thác sau lễ khai trương; nghiệm thu, kiểm thử vận hành hệ thống (từ ngày 25-2 đến 30-4-2021); triển khai kế hoạch về ứng phó sự cố qua đường dây nóng, hướng dẫn, xử lý nghiệp vụ; hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tiếp tục rà sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho CBCS đáp ứng yêu cầu vận hành, quản trị, khai thác 2 hệ thống; kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong CSDLQG về DC; duy trì việc vận hành, quản trị, phát triển 2 hệ thống; tổng kết dự án; công bố chính thức 2 hệ thống vận hành, khai thác và hoạt động của 2 hệ thống sau khi công bố chính thức…

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, CATP giao Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, báo cáo về CATP (qua phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) trước ngày 12-4-2021. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công việc được giao.

Đối với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP giao chủ trì, phối hợp với Phòng Tham mưu giúp Giám đốc CATP bổ sung các nhiệm vụ nêu trên vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện 2 dự án. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện; tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích