Vay trung - dài hạn đạt 71.479 tỷ đồng

16:12 17/11/2019

Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của thành phố, từ đầu năm đến nay, các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đẩy mạnh hoạt động cho vay, gia tăng thêm lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế. Tính đến hết tháng 10, tổng dư nợ cho vay ước đạt 125.821 tỷ đồng, tăng 13,46% so với cùng kỳ năm trước, tăng 11,81% so với năm 2018.

Theo đó, cho vay bằng VND đạt 117.655 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 93,51%. Cho vay ngoại tệ (quy VND) ước đạt 8.166 tỷ đồng, tăng 31,28%, chiếm 6,49%.

Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay thì cho vay ngắn hạn đạt 54.342 tỷ đồng, chiếm 43,19%; Cho vay trung - dài hạn đạt 71.479 tỷ đồng, chiếm 56,81%. Cho vay ngắn hạn, trung - dài hạn lần lượt tăng 10,75% – 15,61% so với cùng kỳ năm 2018.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông