Việc cấp CCCD cho những người đang phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có gì đặc biệt?!

18:08 16/04/2021

Theo các văn bản, quy phạm pháp luật hiện hành thì những trường hợp công dân thuộc biên chế chính thức trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã đăng ký thường trú tại một địa chỉ xác định thì việc cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD được thực hiện tương tự như đối với những công dân khác.
Thay vì xuất trình sổ hộ khẩu những người đang công tác trong lực lượng vũ trang sẽ xuất trình Chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

Vậy đối với những trường hợp công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân nhưng chưa đăng ký thường trú tại một địa chỉ xác định thì việc cấp, đổi, cấp lại CCCD được tiến hành như thế nào?!

Chiếu theo các khoản 1, 2, Điều 14, Chương IV về Cấp, quản lý thẻ CCCD, Thông tư 40/2019/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 1-2-2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD, có hiệu lực kể từ ngày 18-11-2019, quy định rõ trình tự, thủ tục cấp CCCD cho những công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân nhưng chưa đăng ký thường trú tại một địa chỉ xác định được tiến hành cụ thể như sau:

1. Đối với những công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà tập thể chưa đăng ký thường trú tại một địa chỉ xác định thì  khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CCCD có trách nhiệm làm đẩy đủ các thủ tục theo quy định tại Điều 12, 13 Thông tư này (Tức tuân theo trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như mọi công dân khác – PV). Riêng việc xuất trình sổ hộ khẩu được thay bằng giấy Chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp; trường hợp chưa được cấp Chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp thì xuất trình quyết định tuyển dụng, điều động hoặc phân công công tác.

Thay vì xuất trình sổ hộ khẩu những người đang công tác trong lực lượng vũ trang sẽ xuất trình Chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD

Đối với các trường hợp nêu trên, khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cần kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị và mục nơi thường trú trên thẻ CCCD được ghi theo địa chỉ trụ sở đơn vị nơi công dân đang trực tiếp công tác.

2. Thẩm quyền cấp giấy giới thiệu cho người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân để làm thủ tục cấp thẻ CCCD là thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp CBCS đó (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu); đối với đơn vị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân không được sử dụng con dấu riêng thì người cấp giấy giới thiệu là thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị đó được sử dụng con dấu riêng;

Người cấp giấy giới thiệu làm thủ tục cấp thẻ CCCD phải chịu trách nhiệm cấp đúng đối tượng theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích