Vượt mọi khó khăn thách thức, biến nguy thành cơ, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững

22:08 01/02/2022

Năm 2021, giữa bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, thành phố đã hoàn thành nhiều mục tiêu lớn, đạt được những thành tựu đột phá về mọi mặt: chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đây là động lực hết sức quan trọng, để thành phố tự tin bước vào năm mới 2022, nhằm hiện thực hóa những mục tiêu cao hơn. Nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Dần 2022, phóng viên Chuyên đề An ninh Hải Phòng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về những nội dung liên quan...

Phóng viên: Năm 2021 được đánh giá là năm có nhiều dấu ấn đặc biệt đối với Hải Phòng, xin đồng chí Chủ tịch cho biết cảm nghĩ về đánh giá này?

Có thể nói, chúng ta bước vào năm 2021 với một tâm thế chính trị hết sức đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ đó kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành, với mục tiêu vận hành hiệu quả hệ thống các nhiệm vụ đã được đề ra cho cả giai đoạn tiếp theo.

 Bên cạnh những thuận lợi lớn, Hải Phòng cũng như cả nước phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không hề nhỏ, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, sau một năm giữ vững trận tuyến, ngay từ đầu năm 2021 thành phố Hải Phòng đã xuất hiện những ca bệnh đầu tiên, tiếp đó là đợt bùng phát dịch thứ tư trên phạm vi cả nước, làm gián đoạn nhiều chuỗi cung ứng, tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, dù là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về kết quả kiểm soát dịch bệnh, nhưng những khó khăn đối với Hải Phòng cũng không phải là ngoại lệ.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kết hợp với phát huy nội lực, Đảng bộ, Chính quyền, quân và Nhân dân Hải Phòng đã đạt được những kết quả toàn diện. Hải Phòng đã trở thành điểm sáng của cả nước khi thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội. Chúng ta đã đạt những kết quả rất ấn tượng, các chỉ tiêu đều tăng trưởng cao.

Cụ thể, thành phố có 13/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm, các chỉ tiêu còn lại tuy không hoàn thành kế hoạch nhưng đạt kết quả ở mức cao. Trong đó: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,38% so với năm 2020, gấp gần 5 lần bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 95 nghìn tỷ đồng, vượt trên 24% so với dự toán Trung ương giao và tăng 21% so với năm 2020.

Một số chỉ tiêu khác cũng đạt ở mức cao, đứng đầu cả nước như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 25 tỷ USD, tăng trên 23%; thu hút đầu tư FDI đạt trên 3,1 tỷ USD, tăng trên 91%... so với năm 2020. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế, hạ tầng đô thị, đã khởi công 10 dự án, khánh thành 11 dự án, đưa các công trình trọng điểm vào khai thác, đồng thời hoàn thành xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng chính sách có nhiều đổi mới, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đây là những nỗ lực rất lớn trong hoàn cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, thể hiện tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao của thành phố.

Phóng viên: Từ những kết quả nổi bật của năm 2021 cũng như định hướng chiến lược của Trung ương, xin đồng chí cho biết về mục tiêu phấn đấu của thành phố trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo?

Bước vào năm 2022, thành phố cũng như cả nước tiếp tục phải đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nhưng chúng ta cũng đang thực hiện kiểm soát tốt tình hình, trên tinh thần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, triển khai kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”. Đây là tiền đề để thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với những mục tiêu rất cao.

Cầu Hoàng Văn Thụ

Đặc biệt, ngày 13/11/2021 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Trong đó có chính sách về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý. Như vậy cùng với Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản định hướng khác, Nghị quyết 35/2021/QH15 thực sự là đòn bẩy, là cơ sở để Hải Phòng tạo nguồn lực mới, tập trung cho phát triển nhanh, bền vững.Chỉ tiêu kinh tế: Tăng trưởng GRDP 13% trở lên so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 7.300 USD; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19-20%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 105.645,46 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 41 nghìn tỷ đồng, thu hải quan 60 nghìn tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 200 nghìn tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 168 triệu tấn; Khách du lịch đạt 4,5 triệu lượt; Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 42%; 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Thu hút 2,5 - 3,0 tỷ USD vốn đầu tư FDI

Chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,68%; Giải quyết việc làm cho khoảng 56.700 lượt người lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 37%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%..

Chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%; nông thôn đạt 95%; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 21,2%.Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã phân tích, dự báo tình hình, để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2022 và cả giai đoạn tới. Trong đó, phát huy những thành tựu đạt được trong giai đoạn đã qua, thành phố lựa chọn chủ đề hành động năm 2022 là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Bám sát chủ đề hành động này, đối với từng lĩnh vực cụ thể, thành phố đề ra chương trình kế hoạch và tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành để bảo đảm các nội dung công việc được vận hành tốt. Cụ thể, năm 2022, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)  tăng 13% trở lên so với năm 2021; GDP bình quân đầu người đạt 7.300 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19 – 20%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 105.645,46 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 41 nghìn tỷ đồng, thu hải quan đạt 60 nghìn tỷ đồng.

Về xây dựng nông thôn mới, sẽ phấn đấu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành xây dựng 14 xã nông thôn kiểu mẫu. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục quan tâm các chính sách về an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chăm lo chu đáo gia đình chính sách, tích cực giảm nghèo...

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, thành phố sẽ cụ thể hóa nội dung Quyết định của Chính phủ cũng như Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số.

Hải Phòng phải thể hiện khát vọng vươn tới những mục tiêu cao hơn, bằng những cách làm sáng tạo hơn, quyết liệt hơn để tạo bước đột phá, nhưng phải bền vững.

Phóng viên: Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, không thể không nói đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xin Chủ tịch cho biết ý kiến nhận xét về nội dung này?

Trải qua các giai đoạn phát triển, thành phố luôn xác định: phải đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội để củng cố quốc phòng - an ninh. Đây là những nội hàm mang giá trị tương hỗ, cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp và hướng tới mục tiêu toàn diện.

Có thể nói, trong những năm gần đây, Hải Phòng không chỉ là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là điểm sáng về giữ vững quốc phòng - an ninh. Tình hình ANTT được cải thiện rõ rệt, trong đó lực lượng Công an thành phố đã phát huy được vai trò nòng cốt của mình, tạo môi trường thuận lợi triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển, nhất là việc thu hút đầu tư và triển khai các dự án công trình trọng điểm. Hải Phòng ngày càng tiệm cận với mục tiêu trở thành một thành phố an toàn, thân thiện và nghĩa tình.

Công an thành phố chủ động tham mưu giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở

Năm 2021, Công an thành phố đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, chủ động tham mưu giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và bảo vệ các sự kiện quan trọng, nổi bật là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi đánh giá cao Công an thành phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Tuy còn không ít khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với những thời cơ mới, vận hội mới, cùng những định hướng phát triển rõ nét, chúng ta có niềm tin chắc chắn rằng, toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ phát huy cao độ truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, bền vững.

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, qua Chuyên đề An ninh Hải Phòng – Báo Công an Nhân dân, tôi gửi lời chúc mừng tới toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, quân, dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố, cộng đồng người Hải Phòng ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức, cá nhân, bạn bè trong nước và quốc tế.

Chúc Năm mới, thắng lợi mới!

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Lê Minh Thắng thực hiện

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông