Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

19:07 20/12/2022

Chiều 20/12/2022, tại Hà Nội, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác năm 2022; phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an năm 2023 và 03 Báo cáo chuyên đề rất quan trọng. Tại Hội nghị đã có 34 ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng về các lĩnh vực công tác công an. Hội nghị cũng đã tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022 và công bố, trao danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Đặc biệt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự, phát biểu ghi nhận, biểu dương, động viên và chỉ đạo các vấn đề trọng tâm về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATW nhiệt liệt biểu dương những kết quả, chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác mà lực lượng CAND đạt được trong năm 2022.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu Bế mạc Hội nghị.

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội sẽ đối mặt với nhiều vấn đề mới, nhiệm vụ ngày càng khó khăn, nặng nề hơn…

Các thách thức trên đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND phải hết sức chủ động, nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trên phạm vi từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác của mình, Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề ra và quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp thật phù hợp, hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2023, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được nêu trong Nghị quyết của Đảng uỷ CATW, Chỉ thị công tác của Bộ. Trong đó, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh một số vấn đề lớn, trọng tâm sau:

Đặc biệt quan tâm, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm bao trùm của năm 2023, của cả nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới. Trong đó, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, đơn vị, người đứng đầu đơn vị và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND phải nâng cao nhận thức, xác định đúng đắn, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Lấy tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ CATW là văn bản chính để “soi chiếu” toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ và hằng năm. Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên- Đây là công tác có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cốt lõi, quyết định bản chất cách mạng của CAND, do vậy phải được làm thường xuyên, liên tục, kịp thời, lâu dài, cụ thể, sử dụng linh hoạt các phương pháp đến từng cán bộ, đảng viên… Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia. Về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, yêu cầu đặt ra là “Không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược”; an ninh phải được tăng cường và bảo đảm vững chắc hơn trên các lĩnh vực, địa bàn. 

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, yêu cầu đặt ra là “Thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm về trật tự, xã hội, không để tội phạm lộng hành, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”; điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng với phương châm “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, để có các giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”. Tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch, điện chỉ đạo của Bộ về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm…

Tập trung đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng các đường dây tội phạm về ma tuý. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Về công tác quản lý nhà nước về ANTT, yêu cầu đặt ra là: “Phải nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT để phục vụ sự quản lý điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong CAND tập trung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các dịch vụ công của ngành Công an.

Quyết liệt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là thực hiện Kế hoạch của Bộ về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phải kiểm soát bằng được tình hình và kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đẩy mạnh phong trào “toàn dân tự giác tham gia phòng cháy, chữa cháy”; thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc; xử lý tất cả các hành vi vi phạm phòng cháy, chữa cháy theo quy định... 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an, yêu cầu đặt ra là “Đổi mới các mặt công tác, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác công an”.

Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản đưa công tác nghiệp vụ cơ bản đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực ANTT. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ các mặt công tác công an.

Bảo đảm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án hiện đại hoá cơ sở vật chất của lực lượng CAND giai đoạn 2021 – 2030.

Ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về việc tổ chức Tết 2023. Trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sỹ vui Xuân, đón Tết. Tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy CATW và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với phương châm hành động: “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích