XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 10-1-2019

  10:34 10/01/2019

  VPĐK ĐẤT ĐAI - CN HUYỆN AN DƯƠNG
  Tổ dân phố 4, TT An Dương, huyện An Dương, HP

  VP tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ của ông Chu Anh Tuấn, CMND số 031119086 và ông Lê Mạnh Hùng, CMND số 030943002.

  Thửa đất ông Chu Anh Tuấn và ông Lê Mạnh Hùng đề nghị cấp GCN QSDĐ tại thửa số 377B và thửa số 377A, TBĐ số 19, DT 51,0m2 và 48,5m2, địa chỉ tại thôn An Dương, X. An Đồng, H. An Dương, TP Hải Phòng. Nguồn gốc sử dụng đất của ông Tuấn và ông Hùng là đất sử dụng làm nhà ở ổn định từ trước năm 1980 đến nay, do nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Lương theo giấy bán đất ký ngày 25-11-2007, tuy nhiên đất của bà Lương chưa được cấp GCN  QSDĐ.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào khiếu nại, thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh huyện An Dương - Tổ dân phố 4, TT An Dương, huyện An Dương, sẽ hoàn thiện thủ tục, trình UBND huyện An Dương cấp GCN QSDĐ cho các ông Chu Anh Tuấn và Lê Mạnh Hùng theo quy định.


  VPĐK ĐẤT ĐAI - CN QUẬN DƯƠNG KINH
  Phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, HP

  1- Ngày 12-11-2003, UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN QSDĐ số Đ 640100 - 00422 QSDĐ/KT-03-Q1 cho hộ ông Phạm Văn Quang thửa đất số 51b, TBĐ số 03, DT 141,0m2 địa chỉ tại thôn Ninh Hải, xã Anh Dũng, huyện Kiến Thụy. Ngày 13-8-2018 ông - Quang có Đơn xin trình báo CAP Anh Dũng về việc mất GCN QSDĐ.

  2- Ngày 12-10-2015, UBND quận Dương Kinh cấp GCN QSDĐ số CA 336411 - 00672/Q2 cho ông Nguyễn Minh Hải và vợ là bà Lại Thị Lâm thửa đất số 25, TBĐ đội 5, DT 175,0m2 địa chỉ tại Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. Ngày 24-12-2018, ông Hải có Đơn xin trình báo CAP Anh Dũng về việc mất GCN QSDĐ.

  3- Ngày 13-12-2006, UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN QSDĐ số AH 152138 - H00942 Q2 cho hộ ông Đinh Văn Học và vợ Phạm Thị Miền thửa đất số 305c, TBĐ số 04 DT 90,0m2 địa chỉ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Thành, quận Dương Kinh. Ngày 21-9-2018 ông Đinh Văn Học có Đơn xin trình báo CAP Tân Thành về việc mất GCN QSDĐ.

  4- Ngày 13-12-2006, UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN QSDĐ số AH 152080 - H00885 Q2 cho hộ ông Trần Văn Sáu và vợ là bà Đặng Thị Hằng thửa đất số 264e, TBĐ số 04 DT 240,0m2 địa chỉ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Thành, quận Dương Kinh. Ngày 21-8-2018, ông Sáu có Đơn xin trình báo CAP Tân Thành về việc mất GCN QSDĐ.

  5- Ngày 18-4-2014 UBND quận Dương Kinh cấp GCN QSDĐ số BN 866382 - 1231/Q1 cho ông Hoàng Văn Hiệp thửa đất số 55H, TBĐ số 04 DT 20.016,5 m2 đại chỉ tại TDP Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Ngày 12-9-2018 ông Hiệp có Đơn trình báo mất GCN QSDĐ tại CAP Đông Khê về việc mất GCN QSDĐ.

  6- Thửa đất số 34, TBĐ số 44, DT 180,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 6-8-1993 cho hộ ông Nguyễn Đức Vinh (Phiếu thu số 15 ngày 5-1-2003). Ngày 24-4-2009, ông Vinh chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Bùi Đức Lĩnh và vợ là bà Ngô Thị Nga theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  7- Thửa đất số 19, TBĐ số 51, DT 150,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Bùi Đức Tam (Phiếu thu số 34 ngày 4-8-1997). Ngày 12-5-2009, ông Tam chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho bà Đỗ Thị Ánh theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  8- Thửa đất số 80, TBĐ số 78, DT 72,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 11-8-1992 cho hộ ông Lưu Giang Nam (Phiếu thu số 58 ngày 1-2-1992). Ngày 7-4-2005, ông Nam chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Nguyễn Khắc Thành theo HĐ CNQSDĐ được UBND xã Tân Thành xác nhận.

  9- Thửa đất số 48, TBĐ số 51, DT 150,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997, cho hộ ông Hoàng Văn Huân (Phiếu thu số 103 ngày 19-5-2002). Ngày 3-6-2008, ông Huân chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho bà Vũ Thị Thảo theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  10- Thửa đất số 20, TBĐ số 48, DT 180,0 m2, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 18-4-1995 cho hộ ông Đồng Văn Chanh (Phiếu thu số 09 ngày 23-1-1992). Ngày 10-4-1999, ông Chanh chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Nguyễn Hùng Thắng theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận ngày 5-5-1999.

  11- Thửa đất số 86, TBĐ số 48, DT 150,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Bùi Ngọc Phan (Phiếu thu số 57 ngày 18-1-2002). Ngày 18-7-2009, ông Phan chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho bà Đặng Thị Phương theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  12- Năm 1985 Ban kinh tế mới thành phố giao đất làm nhà ở cho ông Ngô Văn Hiếu tại thửa đất số 368, TBĐ 04. Ngày 19-10-1992, ông Hiếu chuyển nhượng một phần QSDĐ cho ông Đoàn Văn Lâm theo giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Ngày 5-10-1993, ông Lâm chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Đức theo giấy tờ chuyển nhượng được UBND xã Tân Thành xác nhận. Ngày 19-12-2002, ông Đức chuyển nhượng lại toàn bộ QSDĐ trên cho bà Nguyễn Thị Tuyết Thi theo giấy tờ chuyển nhượng được UBND xã Tân Thành xác nhận.

  13- Thửa đất số 124, TBĐ số 44, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 26-10-1994 cho hộ ông Phạm Hồng Thoan (Phiếu thu số 06 ngày 5-1-1992). Ngày 20-4-2009, ông Thoan chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Nguyễn Duy Tuấn theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  14- Thửa đất số 126, TBĐ số 44, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 5-8-1993 cho hộ ông Vũ Trọng Thủy (Phiếu thu số 46 ngày 5-4-1993). Ngày 20-4-2009, ông Thủy chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Nguyễn Duy Tuấn theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  15- Thửa đất số 127, TBĐ số 44, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 5-8-1993 cho hộ ông Phạm Đức Tuynh (Phiếu thu số 39 ngày 4-4-1993). Ngày 20-4-2009, ông Tuynh chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Nguyễn Duy Tuấn theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  16- Thửa đất số 128, TBĐ số 44, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 6-8-1993 cho hộ ông Nguyễn Văn Vụ (Phiếu thu số 51 ngày 6-4-1993). Ngày 20-4-2009, ông Vụ chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Nguyễn Duy Tuấn theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  17- Thửa đất số 71, TBĐ số 51, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 14-8-1992 cho hộ ông Nguyễn Kim Nguyên (Phiếu thu số 21 ngày 1-11992). Ngày 23-5-2002 ông Nguyễn Kim Nguyên chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho bà Lại Thị Thu theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  18- Năm 1985 Ban kinh tế mới thành phố giao đất làm nhà ở cho ông Phạm Đình Lộng tại thửa đất số 300, TBĐ 04. Ngày 1-3-1993, ông Lộng và vợ là bà Vũ Thị Thẩm chuyển nhượng một phần QSDĐ cho ông Nguyễn Khắc Toàn theo giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương.

   19- Thửa đất số 18, TBĐ số 48, địa chỉ TDP Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 23-4-1995 cho hộ bà Vũ Thị Khê (Phiếu thu số 07 ngày 13-1-1992). Ngày 22-11-2001, bà Khê chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Nguyễn Hùng Thắng theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  20- Đất sử dụng vào mục đích đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 của ông Phạm Văn Nhất và bà Phùng Thị Kệ được đăng ký tại SMK năm 1986 tại thửa đất số 433, TBĐ 01. Năm 1994 bà Kệ chuyển nhượng một phần QSDĐ cho bà Phạm Thị Xuyến đã được UBND xã Hòa Ngĩa xác nhận. Do sơ suất giấy tờ chuyển nhượng bản gốc đã bị thất lạc. Nay bà Phạm Thị Xuyến có đơn đề nghị cấp GCN tại tại thửa đất số 433, TBĐ 01, DT 120,0m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có cá nhân, tổ chức nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai CN quận Dương Kinh tiến hành làm thủ tục hủy bỏ giá trị pháp lý trang bổ sung GCN QSDĐ. Văn phòng Đăng ký đất đai CN quận Dương Kinh tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho cho các ông bà có tên trên theo quy định.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông