XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 10-10-2018

  08:25 10/10/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10 Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, HP

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Huơng tại 16/19/52 đường Miếu, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Năm 1980 TBĐ số 01, thửa số 654 có DT 393m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Trần Quốc Uy. Năm 1990 TBĐ số 01, thửa số 1145 có DT 393m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đất ghi ông Trần Quốc Uy. Năm 1995 TBĐ số 16, thửa số 62 có DT 60m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng đẩt ghi bà Hồ Thị Thanh. Năm 2005 TBĐ số 3, thửa số 17 có DT 65.7m2 ghi đất thổ cư, chủ sử đụng đất ghi bà Hồ Thị Thanh.

  Quá trình sử dụng đất: Đất ở do gia đình ông Trần Quốc Uy và bà Lương Thị Tuân được quản lý sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Ngày 3-6-1993, ông Uy và bà Tuân chuyển nhượng cho ông Lê Văn Trọng, giấy tờ chuyến nhượng có xảc nhận của UBND xã Dư Hàng Kênh ngày 5-1-1994 (bản photo). Ngày 18-12-1994, ông Trọng chuyển nhượng cho ông Đặng Thanh Tùng và bà Hồ Thị Thanh, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Bà Thanh có trích đo hiện trạng mặt bằng do Trung tâm đo đạc và bản đồ cấp ngày 12-12-1995. Ngày 10-10-2007, ông Tùng và bà Thanh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phi Hùng và bà Phạm Thị Hương, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 28-4-2010 ông Hùng chết; ngày 7-11-2017 bà Hương và các đồng thừa kế lập văn bản thỏa thuận cử bà Phạm Thị Hương đại diện các đồng thừa kế đề nghị được cấp GCN QSDĐ. Hiện bà Phạm Thị Hương và các đồng thừa kế đang quản 1y, sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 62.0m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Bùi Xuân Thành (đại diện sử dụng đất). Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 5/87/52 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Thửa đất là đất ở thuộc QSD của ông Trần Văn Tiêm và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm đã sử dụng ổn định từ trước năm 1980. Ngày 10-10-1992, bà Tâm cùng các con chuyển nhượng cho ông Trần Minh Đức thửa đất có DT là 60,00m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Ngày 30-11-1994, ông Đức và vợ là bà Đỗ Thị Nguyệt chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Vân thửa đất bằng giấy viết tay không có xác nhận cùa chính quyền địa phương (có lấy phiếu ý kiến của tổ đân phố). Bà Vân và chồng là Bùi Đăng Quế đã chết. Nay vợ chồng ông Tiêm bà Tâm và vợ chồng ông Đức bà Nguyệt đi dâu không rõ nên không xáo minh được mua bán. Ông Bùi Xuân Thành là con của bà Vân cam kết việc mua bán là đúng và sẽ chịu trách nhiệm khi có tranh chấp xảy ra. Ngày 8-8-2018, các con của ông Quế, bà Vân là Bùi Thị Huyền Nga, Bùi Ngọc Hải, Bùi Thị Lan Hương, Bùi Xuân Thành, Bùi Đăng Dũng đã lập văn bản thỏa thuận và thống nhất cử ông Bùi Xuân Thành là người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ, được VPCC Phú An chứng thực ngày số công chứng 001542.PTT/2018.VBTT; quyển số 02PA.TP/CCSCC/HĐGD. Thửa đất của ông Thành hiện không nằm trong quy hoạch, không tranh chấp tại thời điểm lập hồ sơ.

  Thời gian gia đình ông Bùi Xuân Thành sử dụng đất làm nhà ở từ năm 1994 hiện ổn định không có tranh chấp. Gia đình đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 38,40m2 nằm trong thửa số 94, TBĐ số 2 bản đồ địa chính phường 2005.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Phong và bà Phạm Thị Nguyên, ở số l4A/285 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Cao Văn Đệ và bà Vũ Thị Minh quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Ngày l2-2-1991. Ông Đệ và bà Minh có mua thêm nhà của bà Vũ Thị Tân căn nhà và thừa đất có DT l80m2, bằng giấy viết tay không có xác nhận cùa chính quyền địa phương (giấy tờ mua bán nằm trong hồ sơ cấp GCN cùa bà Minh). Nguồn gốc thừa đất của bà Tân sử dụng ổn định làm nhà ở trước năm 1980. Ngày 21-10-2006, bà Minh cùng các con có giấy chuyển nhượng nhà đất cho ông Nguyễn Văn Phong và vợ là Phạm Thị Nguyên căn nhà và thửa đất có DT 32m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố). Hiện thửa đất có DTSD theo đo vẽ mới là 30.10m2, DT đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ là 30.10m2, thuộc thửa đất số 400A, TBĐ số 11, bản đồ địa chính phường năm 2005. Hiện thửa đất không nằm trong quy hoạch, không có tranh chấp tại thời điểm lập hồ sơ.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha