XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 16-11-2018

  09:13 16/11/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10 Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, HP

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng Liên, tại số 34/43 Nguyễn Tường Loan, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất gồm 2 phần có nguồn gốc: Phần 1: Đất ở do gia đình ông Hoàng Văn Giảm và bà Dương Thị Hường quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1990; nhà đất không có giấy tờ liên quan, thời gian sử dụng xác định qua phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 26-9-1996, ông Giảm, bà Hường chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng Liên, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Phần 2: Đất ở do gia đình ông Nguyễn Ngọc Tá quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1990; nhà đất không có giấy tờ liên quan, thời gian sử dụng xác định qua phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 20-5-2005 ông Tá chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng Liên, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Ông Tuấn và bà Liên nhận chuyển nhượng, gộp 2 phần DT trên, quản lý sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ 94,3m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Quyến ở số 105/90 Nguyễn Tường Loan, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất ở do gia đình bà Nguyễn Thị Oánh quản lý, sử dụng làm nhà ở trước năm 1979; nhà đất không có giấy tờ liên quan, thời gian sử dụng xác định qua phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 17-9-2006, bà Oánh chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Quyến, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hiện bà Quyến đang quản lý sử dụng ổn định, đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 33.2m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đình Việt và bà Lê Thị Hải Hoài ở số 1/4/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Căn cứ phiếu ý kiến tổ dân phố về nguồn gốc và thời gian sử dụng đất, các giấy tờ do gia đình cung cấp, thửa đất được xác định là đất ở do gia đình ông Hoàng Trọng Thêm và bà Nguyễn Thị Phòng thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Nguyễn ĐÌnh Phiếm, giấy tờ liên quan hiện thất lạc. Năm 2008, ông Phiếm và bà Phạm Thị Thu Hạnh có đơn xin bán nhà cho ông Nguyễn Đình Việt và bà Lê Thị Hải Hoài, có xác nhận của UBND phường ngày 4-8-2008. Hiện thửa đất có DT 29,9m2 thuộc thửa đất số 209A, TBĐ 09, bản đồ địa chính phường 2002. Gia đình ông Việt, bà Hoài đang sử dụng đất ổn định tại số nhà 1/4/66/280 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, hiện không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đức Thanh và bà Trần Thị Vân Anh, tại địa chỉ số 50/57 Lê Chân, P. An Biên, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất ở của ông Nguyễn Sơn Hà (tức Nguyễn Lập) sử dụng từ năm 1956 theo băng khoán 437.P.Bonnal do Ty địa chính Hải Phòng cấp ngày 30-5-1956. Đến ngày 17-6-1957, vợ chồng ông Hà chuyển nhượng lại nhà đất cho ông Nguyễn Văn Tòng theo sổ địa bộ Hải Phòng băng khoán 437P. Ngày 17-9-1993, con trai ông Tòng là ông Nguyễn Ngọc Thành đại diện cho gia đình chuyển nhượng lại nhà đất trên cho ông Cáp Trọng Toàn theo giấy tờ mua bán viết tay. Năm 2000, vợ chồng Toàn chuyển nhượng lại nhà đất cho ông Phạm văn Minh và bà Lương Thị Minh Hạnh theo đơn xin bán nhà có xác nhận của UBND phường Mê Linh  ngày 6-11-2000. Vợ chồng bà Hạnh sử dụng tại số 50/37 Lê Chân đến ngày 3-11-2007 thì chuyển nhượng lại cho bà Trần Thị Vân Anh theo giấy tờ mua bán viết tay. DT đề nghị cấp GCN QSDĐ  72,70m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


   

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH
  Đường Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, HP

  * VP tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ của ông Hoàng Văn Đều vợ là bà Phạm Thị Quế trú tại tổ dân phố Phúc Hải, P. Đa Phúc, Q. Dương Kinh;

  Nguồn gốc sử dụng đất: Ngày 24-10-1991, HTX Liên Sơn chuyển nhượng cho bà Vũ Thị Lan DT 150,0m2. Năm 1994, bà Lan chuyển nhượng cho ông Trần Văn Thắng (Phạm Văn Thắn) toàn bộ thửa đất trên, DT chuyển nhượng đã được đăng ký tại SMK 1995, TBĐ số 13, thửa đất số 249. Ngày 1-3-2001, ông Trần Văn Thắng chuyển nhượng cho ông Hoàng Văn Đều toàn bộ thửa đất trên.

  * Thửa đất số 255e, TBĐ số 04 DT 240,0m2 tại Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh, là đất được UBND huyện Kiến Thụy cấp GCN QSDĐ số AH 152079 - H00884 Q2 ngày 13-12-2006 cho hộ ông Trần Văn Dự và vợ Đỗ Thị Hà. Ngày 21-8-2018, ông Dự có Đơn xin trình báo CAP Tân Thành về việc mất GCN QSDĐ.

  * Thửa đất số 156, TBĐ số 51, DT 150,0 m2, địa chỉ TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Nguyễn Đình Trường (Phiếu thu số 06 ngày 15-6-2002). Ngày 9-2-2009, ông Trường chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho bà Trần Thị Hường theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  * Thửa đất số 97, TBĐ số 51, DT 150,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Bùi Quang Tứ. Ngày 10-8-2009 ông Tứ chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Đỗ Duy Nhất theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận. Ngày 18-8-2009, ông Nhất chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Tạ Văn Khan theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  * Thửa đất số 73, TBĐ số 48, DT 198,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 16-10-1994 cho hộ ông Nguyễn Văn Hiếu (Biên lai thu lệ phí sử dụng đất số 12 ngày 3-2-1992). Ngày 16-6-2008, ông Hiếu chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Trần Văn Đức theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận cùng ngày. Hiện trạng thửa đất ông Trần Văn Đức đề nghị cấp GCN DT 180,0m2.

  * Thửa đất số 12, TBĐ số 52, DT 150,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Trần Ngọc Phan (Phiếu thu số 123 ngày 5-12-2002). Ngày 15-3-2008, ông Phan chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho bà Dương Thị Ánh Điệp theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận. Ngày 20-10-2008, bà Điệp chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Trần Văn Hạnh theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.   

  Trong thời gian 30 ngày (15 ngày đối với hộ ông Đều, bà Quế) kể từ ngày đăng báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh tiến hành làm thủ tục hủy bỏ giá trị pháp lý trang bổ sung GCN QSDĐ; làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho cho các ông bà có tên trên theo quy định.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông