XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 19-9-2018

  09:07 19/09/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Đào Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ở 123/280 Trần Nguyên Hãn (số cũ là 78, tổ 31 Niệm Nghĩa), P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau: Căn cứ hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định mốc giới, phiếu ý kiến tổ dân phố về nguồn gốc tạo lập và thời gian sử dụng đất, các giấy tờ do gia đình cung cấp. Thửa đất được xác định là đất ở do gia đình ông Vũ Văn Thành và bà Nguyễn Thị Minh Thúy quản lý, sử dụng từ trước ngày 15-10-1993. Ngày 7-6-1993, ông Thành và bà Thúy lập giấy viết tay đổi nhà, đất cho ông Đào Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Lã Thị Vạch, ở 16/37/96 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau: Năm 1980 tại TBĐ số 1 thửa đất số 1854A có DT là 50m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hoàng Sơn; thửa đất số 1850 có DT là 540m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là Đặng Đình Liệu. Năm 1990 tại TBĐ số 1 thửa đất số 170 có DT là 50m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hoàng Sơn; thửa đất số 168 có DT 540m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là Đặng Đình Liệu. Năm 1995 tại TBĐ số 10 thửa đất số 125 có DT là 225m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hoàng Phòng (gạch đi sửa lại Đỗ Hoàng Sơn); thửa đất số 122 có DT là 303m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Đỗ Hoàng Sơn. Năm 2005 tại TBĐ số 7 thửa đất số 216 có DT là 406,1 m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Vũ Thị Hằng.

  Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Đỗ Hoàng Sơn quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980 và ông Đặng Đình Liệu quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Sau đó ông Liệu chuyển nhượng cho ông Sơn.

  Ngày 21-1-2005, ông Sơn và vợ là Vũ Thị Hằng chuyển nhượng cho ông Vũ Quốc Đông thửa đất có DT 145,2m2 tại thửa 122, tờ 10 có xác nhận của chính quyền địa phương (bản pho tô), bản chính nằm trong hồ sơ ông Vũ Duy Tân số vào sổ CH00316/DHK ngày 9-10-2012. Năm 2005, ông Đông và vợ là Đào Thị Tuyết Mai đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Thảo và vợ là Lã Thị Vạch căn nhà và thửa đất có DT 48,6m2 (giấy tờ mua bán thất lạc) - có đơn trình bày và cam kết. Ông Nguyễn Đức Thảo chết. Ngày 11-6-2018, bà Lã Thị Vạch cùng các con là Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Tiến Long đã lập văn bản thỏa thuận cử người đại diện thống nhất cử bà Vạch là người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận.

  Diện tích đề nghị cấp GCN QSDĐ 48,6m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông