XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 21-1-2019

  15:42 21/01/2019

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH
  Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, HP

  1. Ngày 13-9-2011, UBND quận Dương Kinh cấp GCN QSDĐ số BĐ 141882-01278/Q1 cho ông Đỗ Văn Khoan và vợ là bà Vũ Thị Lượt thửa đất số 726d, TBĐ 02, DT 225,0m2 địa chỉ tại TDP Trà Khê, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh. Ngày 16-9-2018, bà Lượt có Đơn xin trình báo CAP Anh Dũng về việc mất GCN QSDĐ được CAP xác nhận ngày 20-9-2018.

  2. Thửa đất số 155, TBĐ số 51, DT 150,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-8-1997 cho hộ bà Nguyễn Thị Nới (PT số 04 ngày 4-5-1997). Ngày 16-6-2009, bà Nới chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Đặng Bá Minh theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  3. Thửa đất số 106, TBĐ số 48, DT 150,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20-6-1997 cho hộ ông Phạm Văn Tuyền (PT số 8 ngày 10-2-2002). Ngày 19-3-2009, ông Tuyền chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho ông Đặng Bá Minh theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  4. Thửa đất số 45, TBĐ số 51, DT 150,0m2, địa chỉ TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh, là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 21-8-1997 cho hộ bà Ngô Thị Rực (PT số 67 ngày 1-2-2002). Ngày 5-12-2008, bà Rực chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc theo HĐ CNQSDĐ được UBND phường Tân Thành xác nhận.

  5. Ông Đỗ Văn Khuynh, CMND số 031057004666 do Cục cảnh sát cấp ngày 25-7-2018, trú tại tổ 3C, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh, đề nghị cấp GCN QSDĐ.

  Năm 1985 Ban kinh tế mới thành phố cấp cho ông Đỗ Đăng Pha tại thôn, xã Hải Thành, huyện Kiến Thụy, DT 684,0m2. Khoảng năm 1986, ông Pha chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Rắc DT 327,0m2 (không có giấy tờ chuyển nhượng). Năm 1989 khi đo vẽ thành lập bản đồ giải thửa 299 và lập sổ mục kê đã tách thửa 275, TBĐ 03 thành 2 thửa: 274-TBĐ 03 DT 327,0m2 chủ sử dụng là ông Phạm Văn Rắc; thửa 275 - TBĐ 03 DT 357,0m2chủ sử dụng là ông Đỗ Đăng Pha (Nguyễn Văn Pha).

  Ông Phạm Văn Rắc chuyển nhượng QSDĐ cho ông Phạm Văn Minh tại thửa 274-TBĐ 03 (không có giấy chuyển nhượng). Ngày 25-2-1995, ông Minh chuyển nhượng QSD 249,0m2 đất cho ông Đỗ Văn Khuynh, DT ông Khuynh đang sử dụng và đề nghị cấp GCN QSDĐ là 230,0m2 (trong đó DT thuộc thửa 274-TBĐ 03 là 214,0m2 và DT thuộc thửa 275-TBĐ 03 là 16,0m2).

  6. Ông Đoàn Đắc Hùng, CMND 031005858, do Công an  Hải Phòng cấp ngày 5-9-2012, trú tại tổ 3A, P. Hải Thành, Q. Dương Kinh.

  Theo hồ sơ địa chính (Sổ mục kê đất lập năm 1989); thửa đất số 103-TBĐ 03 mang tên ông Nguyễn Văn Năm, hình thức: tạm giao, loại đất: thủy lợi, DT 3.420,0m2; thửa đất số 104-TBĐ 03 mang tên ông Nguyễn Văn Năm, hình thức: tạm giao, loại đất: đất khác, DT 1.860,0m2.

  Ông Phạm Văn Trình tự sử dụng đất làm nhà ở ổn định từ sau ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 với DT 365,8m2tại thửa đất số 103-TBĐ 03 và thửa đất số 104-TBĐ 03 (theo Phiếu ý kiến khu dân cư ngày 20-7-2018). Ngày 2-3-2004, ông Trình chuyển nhượng 76,8m2 QSDĐ cho ông Đoàn Đắc Hùng (không có giấy tờ chuyển nhượng đất), DT ông Hùng đang sử dụng và đề nghị cấp GCN QSDĐ là 76,8m2.  

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có cá nhân, tổ chức nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Trụ sở UBND quận Dương Kinh, TDP Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho cho các ông bà có tên trên theo quy định.

   

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI -  CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10 Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho bà Trương Thị Hoàng, tại số 64 mương Tây Nam, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện taị sổ mục kê như sau: Năm 1980 tại tờ số 01 thửa đất số 887a có DT là 128m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Nguyễn Nhật Tính. Năm 1990 tại tờ số 01 thửa đất số 1847 có DT là 128m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Nguyễn Nhật Tính. Năm 1995 tại tờ số 018 thửa đất số 22 có DT là 120m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Nguyễn Nhật Tính. Năm 2005 tại tờ số 6 thửa đất số 432 có DT là 16,90m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Dương Văn Hải; thửa đất số 433 có DT 48,6m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là Trương Thị Hoàng.

  Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Nguyễn Nhật Tính và bà Bùi Thị Vỡi quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Ngày 28-10-1995, ông Tính và bà Vỡi đã chuyển nhượng cho ông Dương Văn Hải và bà Trương Thị Hoàng thửa đất có DT là 70m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố). Ông Dương Văn Hải (chồng bà Hoàng) đã chết có giấy chứng tử kèm theo. Ngày 21-11-2018, bà Hoàng cùng con là Dương Thị Mai Hương đã lập văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên GCNQSDĐ cử bà Trương Thị Hoàng là người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ được VPCC Phú An chứng thực cùng ngày, số công chứng 02428.PTT/2018.VBTT; quyển số 02-PA.TP/CC-SCC.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Vũ Hồng, tại địa chỉ số 6/1/69 Chợ Con, P. Trại Cau, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Căn nhà số 6/1/69 Chợ Con  nguyên là đất ở của gia đình ông  Nguyễn Văn Trường và bà Trần Liên sử dụng ổn định trước ngày 15-10-1993 (không có giấy tờ gì). Ngày 21-8-1999, ông Trường, bà Liên bán lại căn nhà cho ông Luyện Huy Tâm bà bà Nguyễn Thị Hải Vân, DT 42m2 (Giấy bán nhà có xác nhận của UBND phường Trại Cau ngày 27-8-1999). Ngày 31-10-2006, ông Tâm và bà Vân bán lại căn nhà cho bà Vũ Thị Thu Hương, DT mua bán là 42m2 (Giấy bán nhà có xác nhận của UBND phường Trại Cau ngày 19-3-2007). Ngày 10-11-2008, ông Phạm Đức Quang và bà Nguyễn Thị Nga bán lại căn nhà cho ông Nguyễn Vũ Hồng; DT mua bán là 42m2 (Việc mua bán không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ngày 28-12-2018 UBND phường lập biên bản xác minh làm rõ việc mua bán giữa gia đình ông Phạm Đức Quang với ông Nguyễn Vũ Hồng ngày 10-11-2008 (có biên bản kèm theo.)

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông