XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 24-9-2018

  09:00 24/09/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, P. DƯ HÀNG, Q. LÊ CHÂN,HP

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do gia đình ông (bà) Nguyễn Danh Quân và Mai Thị Hoa, ở tại số 52/346 (44/346 cũ) Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau: Đất do gia đình bà Nguyễn Thị Đào quản lý sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1986; Ngày 3-4-1986, bà Đào được UBND TP Hải Phòng cấp giấy phép sửa chữa nhà ở số 91/XD với DTXD nhà chính 22,56m2; ngoài phần DT nhà chính xin phép xây dựng còn có 1 phần DT công trình phụ phía sau có thể hiện trên sơ đồ thửa đất. Tổng DT thửa đất khoảng 40m2. Sau đó gia đình bà Đào chyển nhượng cho ông Hoàng Văn Hai và bà Vương Thị Tản, giấy tờ chuyển nhượng thất lạc. Ngày 10-11-1997, ông Hai và bà Tản chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Lộc và bà Vương Thị Bé, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Ngày 14-1-2000, ông Lộc và bà Bé chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Dũng và bà Nguyễn Thúy Hiền, giấy tờ chuyển nhượng không có xác nhận của UBND phường. Ngày 19-7-2002, ông Dũng, bà Hiền chuyển nhượng cho bà Trần Thị Mai, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Ngày 2-8-2002, ông Trịnh Minh Đức và bà Mai chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hải Anh, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Ngày 14-10-2005, ông Trần Ngọc Thắng và bà Hải Anh chuyển nhượng cho bà Trần Thị Quế, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Ngày 15-9-2007, bà Quế chuyển nhượng cho ông Nguyễn Danh Quân và bà Mai Thị Hoa, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện, ông (bà) Nguyễn Danh Quân và bà Mai Thị Hoa đang quản lý, sử dụng không có tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới, mốc giới ổn định. DT đề nghị cấp GCN QSDĐ 39,5m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với của ông Vũ Trọng Cường, địa chỉ số 16/124 Lạch Tray, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của gia đình ông Trần Đức Khuê sử dụng trước ngày 15-10-1993 (căn cứ nội dung xác nhận trong đơn mua bán ngày 20-10-1975). Ngày 20-10-1975, ông Khuê có giấy nhượng căn buồng và mảnh đất sân cho ông Vũ Trọng Hòa và bà Trần Thị Kim đã được Ban đại diện hành chính tiểu khu Đông Hải xác nhận 21-10-1975. Ông Hòa đã chết ngày 30-12-2003. Ngày 1-11-2017, vợ các các con của ông Hòa là những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đã lập văn bản cử người đại diện để ông Vũ Trọng Cường làm người đại diện đứng tên trên GCN QSDĐ đã được VPCC Hân Hòa chứng nhận ngày 17-10-2017. Ngày 9-1-2018, ông Cường (đại diện) đã được UBND quận Lê Chân cấp GCN QSDĐ số CK 947419 số vào sổ CH000007/ĐH.

  Ngày 27-3-2018, gia đình ông Cường đã làm văn bản khai nhận thỏa thuận phân chia, tặng, cho và chuyển nhượng di sản thừa kế để ông Cường làm tài sản riêng đã được VP công chứng Đất Việt chứng thực ngày 27-3-2018.

  Ngày 5-6-2018, ông Cường có đơn trình bày về việc mất GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CK 947419 số vào sổ CH000007/ĐH đã được CAP Đông Hải chứng thực ngày 6-6-2018.

  Theo sổ mục kê bản đồ địa chính năm 2003, phường đang quản lý và sử dụng thửa đất ông Cường xin cấp GCN thuộc thửa đất số 190 TBĐ số 3 ghi đất ở, ghi tên bà Trần Thị Kim (mẹ ông Cường).

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trần Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Thu, ở số 6/49/170 Phạm Hữu Điều (số cũ tổ 89 - Niệm Nghĩa), P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Theo nguồn gốc xác minh của UBND phường, nguồn gốc thửa đất thể hiện như sau:

  Căn cứ phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc tạo lập và thời gian sử dụng đất, các giấy tờ do gia đình cung cấp thửa đất được xác định là đất ở do ông Nguyễn Trọng Kha sử dụng từ trước ngày 15-10-1993. Ngày 2-1-1990, ông Kha lập giấy viết tay chuyển nhượng 1 phần DT đất cho ông Trần Văn Kiên.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH
  Km3, đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, HP

  VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Trịnh Văn Hùng Tân vợ là bà Phạm Thị Tình trú tại Phúc Lộc, Hưng Đạo, Dương Kinh; Ông Đào Văn Tuấn trú tại tổ 7, Hưng Đạo, Dương Kinh; Bà Đào Thị Tuyết trú tại tổ 12, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng.

  Nguồn gốc sử dụng đất:

  1. Thửa đất số 176, TBĐ số 48, DT: 76,0m2, tại tổ 15, Hưng Đạo, Dương Kinh, là một phần đất ở sử dụng trước ngày 15-10-1993 của ông Trịnh Văn Tháp. Ngày 27-11-2006, ông Trịnh Văn Lừng (con đẻ ông Trịnh Văn Tháp) chuyển nhượng cho ông Trịnh Văn Hùng Tân: 81,6m2 (Có giấy chuyển nhượng viết tay photo).

  2. Thửa đất số 216, TBĐ số 79, DT: 306,0m2, tổ 7, Hưng Đạo, Dương Kinh, là một phần đất ở sử dụng trước ngày 15-10-1993 của bà Vũ Thị Ran. Năm 1970, ngoài DT: 706,0m2 của bà Vũ Thị Ran, bà Ran còn nhận chuyển nhượng thêm 240,0m2 của ông Đào Văn Nhẫn. Việc mua bán không có giấy tờ.

  3. Thửa đất số 148, TBĐ số 79, DT: 254,0m2, tổ 7, Hưng Đạo, Dương Kinh, là một phần đất ở sử dụng trước ngày 15/10/1993 của bà Vũ Thị Ran. Năm 1970, ngoài DT: 706,0m2 của bà Vũ Thị Ran, bà Ran còn nhận chuyển nhượng thêm 240,0m2 của ông Đào Văn Nhẫn. Việc mua bán không có giấy tờ.

  Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Km3, đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các gia đình trên theo quy định.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha