XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 28-9-2018

  10:16 28/09/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân,HP

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Trọng Khải và bà Trần Thị Hải Yến tại số 905 Nguyễn Văn Linh, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất: Thửa đất số 2/190, TBĐ số 30 có nguồn gốc là đất ở do gia đình bà Vũ Thị Hoa quản lý, sử dụng từ trước năm 1990 với DT khoảng 200m2 tại tổ 10 P. Niệm Nghĩa, nay là số 905 Nguyễn Văn Linh, P. Nghĩa Xá. Năm 2005 bà Hoa chuyển nhượng 1 phần DT cho bà Trần Thị Hải Yến, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 15-4-2014, UBND phường Nghĩa Xá lập biên bản kiểm tra hiện trạng nhà - đất số 7/BBKT/2014.

  Phần thứ hai: Thửa đất số 1/210 TBĐ số 30 có nguồn gốc đất là đất ở do gia đình ông Nguyễn Văn Đường quản lý, sử dụng từ trước năm 1980 với DT khoảng 70m2 tại tổ 10 P. Niệm Nghĩa, nay là số 905 Nguyễn Văn Linh, P. Nghĩa Xá. Năm 2003 ông Đường chuyển nhượng 1 phần DT cho bà Trần Thị Hải Yến, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 15-4-2014, UBND phường Nghĩa Xá lập biên bản kiểm tra hiện trạng nhà - đất số 7/BBKT/2014.

  Ông Nguyễn Trọng Khải và bà Trần Thị Hải Yến gộp 2 thửa đất trên, quản lý, sử dụng không tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 89,3m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tùng tại số 38A/80 Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Thửa đất số 1/95, TBĐ số 26, bản đồ địa chính phường năm 2002 có nguồn gốc là đất ở do gia đình ông Nguyễn Quang Vinh quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980 với DT khoảng 205m2 tại xóm 3 xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải cũ (nay là số 38A/80 Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân). Năm 2007 ông Vinh chuyển nhượng 1 phần DT cho ông Nguyễn Văn Tùng, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 20-1-2014, UBND phường Nghĩa Xá có biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và nhà số 03/BBKT/2014.

  Hiện ông Nguyễn Văn Tùng đang quản lý, sử dụng không tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 100,1m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Đào Thị Khánh (đại diện sử dụng đất), tại số 35/7 đường vòng Cầu Niệm, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Thửa đất số 281, TBĐ số 24, bản đồ địa chính phường năm 2002 có nguồn gốc là đất ở do gia đình ông Hoàng Tiến Bộ quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1971, nhà - đất không có giấy tờ liên quan, thời gian sử dụng xác định thông qua phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 15-2-1981, ông Bộ chuyển nhượng cho ông Hoàng Tiến Ninh và bà Đào Thị Khánh, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 30-10-2015, ông Ninh chết; ngày 27-8-2018, bà Khánh cùng các đồng thừa kế lập văn bản số 001650 do VPCC Phú An chứng thực, theo đó cử bà Đào Thị Khánh đại diện cho các đồng thừa kế đề nghị cấp GCN QSDĐ với DT 111,7m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Vũ Đình Giới và bà Đào Thị Dưỡng, tại nhà số 356 Hoàng Minh Thảo, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Thửa đất số 32B, TBĐ số 28, bản đồ địa chính phường năm 2002 có nguồn gốc là đất ở do gia đình ông Đỗ Hiếu Hưng quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1970, nhà - đất không có giấy tờ liên quan, thời gian sử dụng xác định thông qua phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 8-6-2003, ông Hưng chuyển nhượng cho ông Vũ Đình Giới và bà Đào Thị Dưỡng, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 14-12-2010, ông Giới và bà Dưỡng chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Quyến một phần DT 43,8m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. DT còn lại 43,96m2 ông Giới và bà Dưỡng tiếp tục quản lý, sử dụng.

  Hiện ông Giới và bà Dưỡng đang quản lý, sử dụng không tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 43,96m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông (bà) Nguyễn Đình Nam tại số 38A/80 Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Thửa đất số 2/95, TBĐ số 26, bản đồ địa chính phường năm 2002 có nguồn gốc là đất ở do gia đình ông Nguyễn Quang Vinh quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980 với DT khoảng 205m2 tại xóm 3 xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải cũ (nay là số 38B/80 Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân). Năm 2007, ông Vinh chuyển nhượng 1 phần DT cho ông Nguyễn Đình Nam, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 25-1-2014, UBND phường Nghĩa Xá có biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và nhà số 04/BBKT/2014.

  Hiện ông Nam đang quản lý, sử dụng không tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 100,1m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Phạm Thị Quyến, tại nhà số 354 Hoàng Minh Thảo, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Thửa đất số 32A, TBĐ số 28, bản đồ địa chính phường năm 2002 có nguồn gốc là đất ở do gia đình ông Đỗ Hiếu Hưng quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1970, nhà - đất không có giấy tờ liên quan, thời gian sử dụng xác định thông qua phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 8-6-2003, ông Hưng chuyển nhượng cho ông Vũ Đình Giới và bà Đào Thị Dưỡng, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 14-12-2010, ông Giới và bà Dưỡng chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Quyến một phần DT 43,8m2, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  DT còn lại 43,96m2 ông Giới và bà Dưỡng tiếp tục quản lý, sử dụng.          Hiện bà Quyến đang quản lý, sử dụng không tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 43,8m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 2/86/66 Nguyễn Tường Loan, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất do gia đình ông Phạm Văn Đệ quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1989, nhà đất không có giấy tờ liên quan, thời gian sử dụng thông qua phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 22-1-1989 ông Đệ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Lân, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (hiện thất lạc). Ông Nguyễn Đức Lân và bà Nguyễn Thị Phụng nhận chuyển nhượng, sinh sống ăn ở ổn định trên thửa đất tại tổ 45, cụm 8, nay là số 2/86/66 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá từ nưm 1989 đến nay, không tranh chấp với ai  đề nghị được cấp GCN QSDĐ với diện tích 43,5m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông