XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 3-10-2018

  08:38 02/10/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, HP

  VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Vũ  Đình Hùng và bà Trần Thị Thanh Hải, ở số 9/146 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Năm 1980, tại TBĐ số 01 thửa đất số 495 có DT là 545m2 ghi đất ao, chủ sở hữu là ông Vũ Khánh Tường. Năm 1990, tại TBĐ số 01 thửa đất số 1176 có DT là 545m2 ghi đất ao, chủ sở hữu là ông Vũ Hữu Điền; thửa đất số 945 có DT là 406m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Vũ Khánh Tường. Sổ mục kê năm 1990 có chỉnh lý thửa số 23 có DT 324m2 tên chủ sử dụng là ông Nguyễn Hữu Mạnh (mua của ông Tường tức Điềm duyệt 5-6-1996). Năm 1995 tại TBĐ số 16, thửa đất số 329 có DT là 85,0m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Vũ Đình Hùng.

  Theo giấy tờ gia đình cung cấp: ông Nguyễn Hữu Mạnh được UBND huyện An Hải cấp GCN QSDĐ số vào sổ 01634 QSDĐ ngày 6-11-1996 tại thửa 3123, TBĐ số 01 DT 324m2 (chỉ còn bản pho to). Ngày 9-3-2001, ông Mạnh chuyển nhượng cho ông Vũ Đình Hùng thửa đất có DT 85,14m2 bằng giấy tờ viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc với ông Mạnh). Ngày 10-6-2008, ông Mạnh có đơn đề nghị với nội dung năm 2002 ông đã chuyển nhượng cho ông Lương Văn Tuấn 90,20m2; ông Trần Văn Hùng 53,34m2 và nộp GCN QSDĐ số 01634 QSDĐ đã làm thủ tục tách thửa cho ông Tuấn và ông Hùng. Hiện nay GCN QSDĐ số 01634 QSDĐ do UBND huyện An Hải cấp cho ông Mạnh năm 1996 đang lưu trữ tại phòng địa chính huyện và được Phòng Tài nguyên và môi trường Huyện An Dương xác nhận là ông Mạnh chưa cấp đổi lại GCN và bản gốc GCN số 01634 QSDĐ đang lưu trữ tại phòng Phòng Tài nguyên và môi trường Huyện An Dương..

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha