XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 4-9-2018

  07:43 04/10/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, HP

  VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Đỗ Văn Bản và bà Nguyễn Hồ Bắc. Địa chỉ nhà, đất cáp GCN QSDĐ: Số 58 Phạm Hữu Điều (số cũ 44C Phạm Hữu Điều), P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Thửa đất được xác định là của bà Nguyễn Thị Thoán, sử dụng làm nhà ở từ năm 1964 (theo GP SDĐ số 148 do Chi cục Quản lý nhà đất Hải Phòng cấp ngày 18-8-1964, hiện đã thất lạc). Theo Biên bản kiểm tra sử dụng đất và Xây dựng công trình của UBND phường lập ngày 27-6-1998, bà Phạm Thị Thơ và Phạm Thị Thư (là con của bà Nguyễn Thị Thoán), được được hưởng sự phân chia tài sản trong gia đình nhà, đất trên (biên bản thỏa thuận phân chia tài sản hiện thất lạc). Năm 1998, bà Thơ và bà Thư lập giấy viết tay thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất trên cho ông Đỗ Văn Tươi và bà Lê Thị Hiên sử dụng (giấy tờ chuyển nhượng hiện thất lạc). Năm 2002, ông Tươi, bà Hiên có đơn xin bán nhà cho ông Đỗ Văn Bản và bà Nguyễn Hồ Bắc, có xác nhận của UBND phường ngày 11-12-2002.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha