XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 5-11-2018

  08:13 05/11/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10 Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Tất Đắc và bà Nguyễn Thị Thay. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 6/127/173 Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Căn cứ phiếu ý kiến tại tổ dân phố ngày 14-9-2018, thửa đất tại số 06/127/173 (2B/63/173 cũ) Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, nguyên là đất ở của ông Nguyễn Tất Đắc và bà Nguyễn Thị Thay mua của bà Nguyễn Thị Tám trước ngày 2-8-1991, giấy tờ mua bán viết tay gia đình kê khai bị thất lạc. Căn cứ sổ hộ khẩu số 280444558, địa chỉ số 06/127/173 (2B/63/173 cũ) Hàng Kênh, chủ hộ là ông Nguyễn Tất Đắc, chuyển đến ngày 2-8-1991. Căn cứ hồ sơ kỹ thuật thửa đất năm 2002; số hiệu thửa đất: 682, TBĐ 06, bản đồ địa chính phường năm 2002; mục đích sử dụng: để ở (thổ cư); tên chủ sử dụng: ông Nguyễn Tất Đắc.

  Hiện gia đình ông Nguyễn Tất Đắc và bà Vũ Thị Thay đang sử dụng ổn định, không tranh chấp về đất đai, đóng thuế đầy đủ, không tự đọng.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Ngọc Giang và bà Đỗ Thị Hiền. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 17+19/72 Nguyễn Công Trứ, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau:

  - Thửa thứ nhất: số nhà 19/72 (08B/30 cũ) Nguyễn Công Trứ: Căn cứ biên bản xác minh hiện trạng nhà ở theo đơn “Xin chuyển nhượng nhà ở” có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh ngày 17-5-2004, theo sự khai báo của gia đình ông Nguyễn Thế Lâm được ông cha để lại sử dụng từ những năm 1930. Hồ sơ gốc về quyền sử dụng đất hiện gia đình kê khai thất lạc mất. Ngày 28-10-2003 ông Lâm cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mến chuyển nhượng cho bà Tống Thị Phượng có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (Bản chính kèm theo). Ngày 17-5-2004 bà Phượng chuyển nhượng cho ông Lê Ngọc Quang và bà Nguyễn Vân Anh có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (Bản chính kèm theo). Ngày 16-9-2007, ông Quang và bà Vân Anh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Giang và bà Đỗ Thị Hiền giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Giấy viết tay kèm theo).

  - Thửa thứ hai: số nhà 17/72 (08/30 cũ) Nguyễn Công Trứ: Căn cứ biên bản xác minh hiện trạng nhà ở theo đơn “Xin chuyển nhượng nhà ở” có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh ngày 15-11-2007, thì thửa đất nguyên là đất của ông Nguyễn Thế Lâm được thửa hưởng TS của bố mẹ để lại không có giấy tờ gốc về QSDĐ. Ông Lâm bán cho ông Đỗ Văn Dũng không rõ thời gian mua bán. Ông Dũng bán cho bà Trần Thị Hòa giấy mua bán viết tay ngày 9-5-1993 (Giấy viết tay kèm theo). Ngày 15-11-2007, bà Hòa bán cho ông Phạm Văn Khởi có xác nhận của UBND phường Hàng Kênh (Bản chính kèm theo). Ngày 20-11-2008, ông Khởi cùng vợ là bà Nguyễn Thị Quyên chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Giang cùng vợ là bà Đỗ Thị Hiền giấy mua bán viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Giấy viết tay kèm theo).  Ngày 10-8-2018, ông Giang và bà Hiền có Biên bản kiểm tra xác minh việc mua bán chuyển nhượng nhà ở, đất ở của công dân (Biên bản kèm theo).

  Căn cứ Hồ sơ kỹ thuật thửa đất; Số hiệu thửa: 469, TBĐ số 05 bản đồ địa chính phường năm 2002; Mục đích sử dụng Để ở (thổ cư); DTSD: 39.30m2; DT xin cấp GCNQSD đất: 38.0m2 (Hồ sơ kỹ thuật thửa đất kèm theo)

  Hiện nay gia đình ông (bà): Nguyễn Ngọc Giang và Đỗ Thị Hiền đang ăn ở ổn định, không tranh chấp về đất đai, đã đóng thuế đất hàng năm đầy đủ không nợ đọng.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha