XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 8-10-2018

  09:06 08/10/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10 Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, HP

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trần Trọng Việt và bà Trịnh Thị Hoa, tại số 81/113 Vũ Chí Thắng, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất ở do gia đình ông Đoàn Văn Vê quản lý, sử dụng từ trước năm 1985 tại tổ 27 P. Niệm Nghĩa. Năm 1990, ông Vê chuyển nhượng cho ông Đoàn Viết Tấn, giấy tờ chuyển nhượng viết tay hiện thất lạc. Ngày 10-12-1993, ông Tấn chuyển nhượng 1 phần DT khoảng 295m2 cho ông Nguyễn Văn Đương và ông Trịnh Khắc Bé, giấy tờ chuyển nhượng viết tay hiện thất lạc. Ông Đương và ông Bé mua chung đất sau đó tự phân chia để sử dụng. Đến năm 1988, ông Bé chuyển nhượng phần của mình có DT khoảng 70m2 cho ông Trần Trọng Việt và bà Trịnh Thị Hoa, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

  Ngày 30-8-2018 UBND phường Nghĩa Xá lập biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. Hiện ông Việt và bà Hoa đang quản lý, sử dụng không tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 70,1m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Phạm Tuấn Anh (đại diện sử dụng đất), tại số 4/66 Nguyễn Tường Loan, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất ở do gia đình ông Vũ Văn Doanh quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1990, nhà đất không có giấy tờ liên quan, thời gian sử dụng xác định qua phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 8-2-2001, ông Doanh chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Hiển và bà Phạm Thị Hà, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 8-9-2017, bà Phạm Thị Thanh Hởi có đơn trình bày được CAP Nghĩa Xá xác nhận, theo đó bà Hởi và bà Phạm Thị Hà trong giấy chuyển nhượng ngày 8-2-2001 là 1 người. Năm 2012 ông Hiển chết, ngày 27-9-2018, bà Hởi cùng các đồng thừa kế lập văn bản số 4046 do VPCC Hải Phòng chứng thực, cử ông Phạm Tuấn Anh đại diện các đồng thừa kế đề nghị cấp GCN QSDĐ. Ngày 8-9-2017, bà Hởi có đơn trình bày được CAP Nghĩa Xá xác nhận, theo đó bà Phạm Thị Thanh Hởi và bà Phạm Thị Hà trong giấy chuyển nhượng.

  Hiện ông Phạm Tuấn Anh và các đồng thừa kế đang quản lý, sử dụng không tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 46,2m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Trần Văn Khánh và bà Trần Thị Hà, ở số 77C/33 Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Năm 1980, tại TBĐ số 02, thửa đất số 319 có DT là 291m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Phục. Năm 1990, tại TBĐ số 02, thửa đất số 1418 có DT là 291m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Phục. Năm 1995, tại TBĐ số 6, thửa đất số 36 có DT là 239m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là ông Bùi Văn Ngự. Năm 2005, tại TBĐ số 9, thửa đất số 36 có DT là 262m2 ghi đất thổ cư chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Phục.

  Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Bùi Văn Ngự vợ là Nguyễn Thị Phục quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Ngày 19-9-2007, bà Phục cùng các con có giấy bán nhà cho ông Trần Văn Khánh bằng giấy viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố).

  DT đề nghị cấp GCN QSDĐ  là 31,9m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Lê Hùng Sơn và bà Đào Thị Thảo, tại số 14/85/275 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất ở do gia đình bà Nguyễn Thị Hảo quản lý, sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1990, tại số 3, tổ 53 P. Niệm Nghĩa cũ, nay là số 14/85/275 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá với DT khoảng 50m2. Năm 2005, bà Hảo chuyển nhượng cho ông Lê Hùng Sơn và bà Đào Thị Thảo, giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 28-4-2018, UBND phường Nghĩa Xá lập biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất số 14/BBKT.

  Hiện ông Sơn và bà Thảo đang quản lý, sử dụng không tranh chấp, lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 49,1m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Đức Thuấn và bà Phạm Thị Mai Oanh, ở số 2/49/430 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Căn cứ phiếu lấy ý kiến của tổ dân phố về nguồn gốc tạo lập và thời gian sử dụng đất, các giấy tờ do gia đình cung cấp thửa đất được xác định là đất ở của ông Đào Nhật Tân và bà Nguyễn Thị Hoan thừa hưởng từ gia đình sử dụng từ trước ngày 15-10-1993. Năm 2010, ông Tân và bà Hoan tự thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Thuấn và bà Phạm Thị Mai Oanh (giấy tờ liên quan thất lạc). Ngày 1-1-2011, UBND phường lập biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình số 36/BBKT.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của ông Trần Ngọc Quý và bà Phạm Thị Khuyên, tại số 34/186 Chùa Hàng, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân.

  Thửa đất có nguồn gốc: Đất ở do gia đình ông Đoàn Chiến Thắng và bà Hoàng Thị Thân quản lý, sử dụng từ trước năm 1993. Ngày 16-6-1993, ông Thắng và bà Thân chuyển nhượng cho bà Trần Kim Ánh, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Gia đình kê khai thất lạc bản chính, chỉ có bản pho to. Ngày 21-11-1993, bà Ánh chuyển nhượng cho bà Đoàn Thị Xuân giấy tờ chuyển nhượng viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 6-7-2001, ông Phạm Văn Kin và bà Xuân chuyển nhượng cho ông Trần Ngọc Quý và bà Phạm Thị Khuyên, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường Hồ Nam.

  Hiện ông Quý và bà Khuyên đang quản lý, sử dụng không tranh chấp lấn chiếm; thửa đất có ranh giới mốc giới ổn định; đề nghị được cấp GCN QSDĐ với DT 75.0m2

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông