Xử lý nước thải tại bãi rác tạm Da Lợn

17:12 17/08/2017

Liên quan đến kiến nghị bãi rác tạm Da Lợn, thuộc xã Minh Tân gây ô nhiễm, ngày 17-8, UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, đang tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn và Cty Phú Hưng xử lý nước rỉ rác quanh khu vực bãi rác.

Theo đó, từ ngày 13-8, đơn vị được thuê tư vấn đồng thời trực tiếp xử lý là Cty môi trường CTC Hà Nội đã tiến hành xử lý mẻ nước thải đầu tiên bằng phương pháp hóa chất, sau đó tiếp tục thực hiện xử lý vi sinh.

Trong ngày 15-8, các cơ quan chuyên môn (gồm Sở Tài nguyên môi trường, Sở Y tế và UBND huyện Thủy Nguyên) cùng đại diện 2 xã Gia Minh, Minh Tân trực tiếp chứng kiến và giám sát xử lý. Đại diện Cty môi trường CTC Hà Nội cho biết, phương pháp xử lý hóa chất kết hợp với vi sinh làm giảm các hợp chất (COC, BOD5) và hàm lượng ni tơ, amoni có trong nước, không gây độc hại.

Theo ước tính, khối lượng nước rỉ rác và quanh khu vực bãi rác tạm Da Lợn khoảng 60.000 m3, cần thời gian để xử lý là 30 ngày. Sau khi thực hiện xử lý, cơ quan chuyên môn sẽ lấy mẫu để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng.

ĐH