Xử phạt hành chính hơn 300 triệu đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

20:09 01/04/2019

Trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được chấp thuận, từ đầu năm đến nay, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 78 tổ chức, cá nhân về việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản.

 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại một doanh nghiệp

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã chỉ rõ những ưu điểm,tồn tại, thiếu sót của các tổ chức trong việc chấp hành các quy định pháp luật.

Đồng thời phát hiện, lập hồ sơ, xử phạt hành chính đối với 12 tổ chức, cá nhân với số tiền là 301.000.000 đồng và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, thời hạn thực hiện việc khắc phục.

Thời gian tới, Sở tiếp tục chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường cấp huyện, thanh tra chuyên đề lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, tập trung thu hồi đất theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và kiểm tra các dự án sử dụng đất nông nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai; xây dựng kế hoạch phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2019 đối với 40 cơ sở; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của 96 đơn vị.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích