9 nội dung giao ước thi đua năm 2011

17:36 28/02/2011

UBMTTQ VN quận Hồng Bàng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 và triển khai ký giao ước thi đua năm 2011.

MTTQ các phường ký giao ước thi đua
MTTQ các phường ký giao ước thi đua

Năm qua, MTTQVN quận, các phường và đoàn thể đã triển khai các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực với trọng tâm là phát huy dân chủ, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2011, mặt trận các phường đã ký giao ước thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với 9 nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng củng cố tổ chức mặt trận vững mạnh; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố”, “Ngày vì người nghèo”…

Một số chỉ tiêu được đặt ra như: 75% tổ dân phố đạt tiên tiến, mỗi đơn vị có từ 1-2 chuyên đề, mô hình mới; tuyên truyền để 80-100% gia đình thực hiện tốt nội dung pháp lệnh dân chủ ở phường, 100% tổ dân phố tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”.

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông