Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế thành phố triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

17:18 16/01/2020

Sáng 16-1, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, khu vực kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến tích cực; các HTX, liên hiệp HTX, tổ HTX đã hoạt động hiệu quả tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; góp phần tích cực vào ổn định tình hình kinh tế, chính trị thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Nguyễn Văn Thành
phát biểu tại hội nghị.

Toàn thành phố có trên 2.500 tổ hợp tác, 342 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có trên 60% HTX hoạt động hiệu quả. Trong năm đã thành lập mới 25 HTX và 45 tổ HTX .

Năm 2020, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đề ra 9 nhiệu vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật HTX 2012 cùng các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

Quang cảnh Hội nghị

Rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tập trung nâng cao công tác đào tạo, bối dưỡng cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý nhà nước khu vực kinh tế tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố ghi nhận những kết quả nỗ lực của các ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Phó Chủ tich UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả từng việc được phân công; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tập thể phát triển.

Đồng thời, tăng cường nguồn lực và hỗ trợ có hiệu quả cho các HTX; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản lý HTX; rà soát nhiệm vụ, chủ động thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế HTX. Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động, đảm bảo phát huy tốt vai trò đại diện của các đơn vị kinh tế tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông