Bàn giao hơn 2.900 ha đất phục vụ các dự án

15:06 11/11/2009

Thực hiện chủ đề năm 2009 "Đẩy mạnh GPMB và an sinh xã hội", trong 10tháng qua, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các cấp đã nỗ lựctriển khai công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả, đến nay các địa phương đã giải phóng mặt bằng được hơn 53.000ha, trong đó bàn giao hơn 2900ha mặt bằng sạch cho chủ đầu tư các dự án phục vụ việc triển khai, đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, các quận bàn giao hơn 1640ha với 2015 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đạt tỷ lệ 54,86%; các huyện bàn giao hơn 1260 ha với 4618 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đạt tỷ lê 67,15%.

Một số địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng là quận Hải An tỷ lệ diện tích được bàn giao đạt 62%, quận Dương Kinh đạt 37,9%, huyện Tiên Lãng 100%, Vĩnh Bảo 87,2%, An Lão 51,9%... Tuy nhiên, so với tổng số diện tích đất thu hồi là gần 16.000ha thì diện tích đã giải phóng, bàn giao còn thấp.


KIM OANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông