BHXH quận Ngô Quyền: Đẩy mạnh hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

10:47 21/09/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của ngành, BHXH quận Ngô Quyền đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới các đơn vị sử dụng lao động nắm rõ điều kiện, thủ tục hồ sơ để đề nghị xét trợ cấp cho người lao động.

Tuyên truyền, phổ biến tới các đơn vị sử dụng lao động nắm rõ điều kiện, thủ tục hồ sơ để đề nghị xét trợ cấp cho người lao động

 Đồng thời khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ đến với người lao động, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tính đến ngày 30-8, BHXH quận Ngô Quyền đã hoàn thành việc rà soát và gửi thông báo tới 2.147 đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với 26.536 lao động, trong đó số đơn vị có người lao động thuộc khối sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên hoặc tự chủ chi thường xuyên là 27 đơn vị với 707 lao động (có 2.092 đơn vị được gửi thông báo trước ngày 18/7/2021). Số tiền tạm tính giảm của 12 tháng (từ tháng 7-2021 đến hết tháng 6-2022) là 9.735 triệu đồng.

Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN. Toàn bộ số kinh phí trên được người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, BHXH quận Ngô Quyền cũng đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 3 đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với 457 lao động, số tiền tạm tính 6 tháng là 1.931 triệu đồng. Đồng thời thực hiện xác nhận các danh sách: Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương (16 đơn vị với 214 lao động); Danh sách lao động ngừng việc (01 đơn vị với 04 lao động); Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (03 đơn vị với 220 lao động)

Trong thời gian tới BHXH quận tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, đơn vị, doanh nghiệp để chính sách hỗ trợ đến được với người lao động, đơn vị, doanh nghiệp một cách sớm nhất, hiệu quả nhất. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động và đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông