Cán bộ, đảng viên phải tự xây dựng sức đề kháng phòng chống tham nhũng

18:09 04/06/2014

 

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền phát biểu kết luận
Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền phát biểu kết luận

Đó là yêu cầu của đồng chí Dương Anh Điền, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố trong buổi kiểm tra tại Đảng ủy Sở Tài nguyên và môi trường về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chiều 2-6.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường, thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị quan tâm, xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm chỉ đạo tổ chức thực hiện, định kỳ rà soát, bổ sung các quy chế. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các giải pháp phòng ngừa, nâng cao năng lực phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh hoạt động thanh kiểm tra, giám sát, nhất là đối với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Trong năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014, sở đã thực hiện 9 cuộc kiểm tra nội bộ các đơn vị trực thuộc, tập trung vào việc thực hiện quy chế dân chủ, chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản công; tổ chức thanh kiểm tra chấp hành pháp luật và tài nguyên môi trường tại 95 tổ chức; kiểm tra, rà soát và xử lý 13 tổ chức theo kết quả thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính được đơn vị thực hiện có hiệu quả, công khai, minh bạch quy định, trình tự thủ tục giải quyết nhu cầu của tổ chức, công dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng còn một số tồn tại như: chất lượng nhiều cuộc thanh tra còn thấp, xử lý chưa nghiêm; vẫn còn các vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương, nhất là cấp huyện và xã. Sở Tài nguyên và môi trường nhận định, các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao trong những năm tới của ngành là: đất đai, môi trường và khoáng sản…

Ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và môi trường trong công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền nhấn mạnh, quản lý đất đai và tài nguyên môi trường là những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải tự xây dựng cho bản thân “sức đề kháng” để phòng chống tiêu cực.

Thời gian tới, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi cán bộ; thực hiện minh bạch, công khai các quy trình, thủ tục giải quyết để xóa bỏ các điều kiện nảy sinh tham nhũng; chú trọng tăng cường quản lý đất đai và tài nguyên, đồng thời làm tốt công tác thanh kiểm tra, xử lý các sai phạm.

ĐH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông