Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên

15:42 28/10/2020

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
ĐVTN hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được các cấp bộ Đoàn thành phố thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đảm bảo đúng đối tượng, tổ chức trên diện rộng, tạo ra các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, ĐVTN. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII được phổ biến đến các cơ sở Đoàn, ĐVTN. Việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN được duy trì triển khai qua các trang thông tin điện tử của Đoàn, website của Thành đoàn và các lớp học cảm tình Đoàn.

Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức cho ĐVTN thành phố tham gia đánh giá trắc nghiệm tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI do TW Đoàn phát động; thi trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII. Đồng thời tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp thành phố; tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, cuộc thi viết “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”…

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Thường vụ Thành đoàn đã chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông