Chuyển giao tiến bộ KHKT cho gần 14 nghìn nông dân

08:47 07/05/2019

Quý I, cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở NN&PTNT đã kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo hướng tinh, gọn đã phát huy hiệu quả trong giải quyết công việc.

Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng 

Đáng chú ý, trong quý, để đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ KHKT sản xuất nông lâm, thủy sản cho người dân, ngành nông nghiệp đã tổ chức 298 lớp tập huấn cho 14.067 lượt nông dân, đăng 1.413 tin bài.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn Châu phi, bảo vệ sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thành phố được toàn ngành đặc biệt chú trọng. Các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp, thủy sản được chuẩn bị sẵn sàng để từng bước nhân rộng, phát triển sản xuất ra đại trà, nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

Qúy II nay, đơn vị đang tập trung cao chỉ đạo bảo vệ, phát triển sản xuất. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nhất là các đợt cao điểm; phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở hướng dẫn nông dân về kỹ thuật sản xuất, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn GSGC, thủy sản nuôi; triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn GSGC, phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nuôi năm 2019.

Tập trung nguồn lực, nhân lực, vật lực để khống chế, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lây lan trên diện rộng, tập trung khôi phục sản xuất chăn nuôi ngay sau khi dịch được khống chế.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông