Chuyên mục Luật Cư trú Phần II: Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cư trú Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư 55/2021/TT-BCA

10:23 15/05/2022

Tại Điều 1, 2, Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1):

Thông tư quy định về việc đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng và xác nhận thông tin về cư trú; đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Công an nhân dân và trách nhiệm quản lý cư trú.

1.2. Về đối tượng áp dụng (Điều 2):

Thông tư này quy định đối tượng áp dụng bao gồm Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến đăng ký cư trú.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông