Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VI Thông tư 125/2021/TT-BCA: 12 hạng mục, công trình được xây dựng trong khu vực cơ sở sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ

18:19 16/02/2023

Thông tư 125/2021/TT-BCA của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ chính thức có có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2022.

Trong đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ (QCVN 04:2021/BCA) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì biên soạn, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30-12-2021. Quy chuẩn này gồm 4 phần và 5 phụ lục. Cụ thể như sau:

Phần 1. Quy định chung gồm 5 phần:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Đối tượng áp dụng;

- Tài liệu viện dẫn;

- Giải thích từ ngữ;

- Yêu cầu chung.

Phần 2. Yêu cầu kỹ thuật an toàn gồm 3 phần:

- Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ;

- Kỹ thuật an toàn trong kinh doanh pháo hoa;

-Kỹ thuật an toàn trong sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ.

Phần 3. Yêu cầu về quản lý gồm 3 phần:

- Công bố hợp quy;

- Nghiệm thu pháo hoa, pháo hoa nổ;

- Kiểm tra và thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ;

Phần 4. Tổ chức thực hiện.

Phụ lục A: Hồ sơ kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ;

Phụ lục B: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử pháo hoa nổ, pháo hoa;

Phụ lục C: Danh mục pháo hoa;

Phụ lục D: Danh mục pháo hoa nổ;

Phụ lục Đ: Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ;

Đáng chú ý, trong phần 2.1. Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ đã quy định cụ thể nhiều nội dung quan trọng. Đơn cử như phần “2.1.1. Hạng mục, công trình xây dựng trong khu vực cơ sở sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ” đã quy định như sau:

Trong phạm vi, khu vực cơ sở sản xuất được xây dựng 12 công trình, hạng mục công trình gồm: Nhà xưởng sản xuất; Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ; Phòng thí nghiệm; Bãi thử nghiệm và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; Công trình phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động; Nhà điều hành sản xuất; phòng y tế; trạm gác bảo vệ; Ụ chắn giữa nhà sản xuất và kho chứa; Hệ thống cấp điện, cấp nhiệt, chống sét, cấp thoát nước; Công trình chứa chất thải rắn sau khi sản xuất, hủy pháo hoa, pháo hoa nổ và vị trí ẩn nấp, lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông