Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: 14 hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ và CCHT

18:31 10/08/2022

Tại Điều 5, Chương I, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), đã quy định rõ 14 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ và CCHT như sau:

- Cá nhân sở hữu VK, VLN, CCHT, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. 

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp VK, CCHT.

- Mang trái phép VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

- Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT xâm phạm ANQG, TTATXH, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT được giao.

- Giao VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

- Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp VK, CCHT; trừ trường hợp trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê vũ khí thô sơ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

- Vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho  thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT. 

- Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê,  cho thuê, cầm cố phế liệu, phế phẩm VK, VLN, CCHT.

- Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất, sửa chữa hoặc sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT dưới mọi hình thức.

- Che giấu, không tố giác, giúp người khác chế tạo, sản xuất, mang, mua  bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT.

- Đào bới, tìm kiếm, thu gom trái phép VK, VLN, CCHT; phế liệu, phế phẩm VK, VLN, CCHT.

- Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý VK, VLN, tiền chất  thuốc nổ, CCHT; không báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông