Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Đối tượng nào được trang bị vũ khí thể thao?

10:38 07/09/2022

Tại Điều 24, Chương II, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định rõ đối tượng được trang bị vũ khí thể thao như sau:

a) Đối tượng được trang bị vũ khí thể thao bao gồm: Quân đội nhân dân; Dân quân tự vệ; Công an nhân dân; Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động; Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; Cơ quan, tổ  chức khác được thành lập, cấp phép hoạt động trong luyện tập, thi đấu thể thao. 

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ quy định việc trang bị vũ khí thể thao đối với đối tượng thuộc Quân đội nhân dân, Dân  quân tự vệ, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và câu lạc bộ, cơ sở đào  tạo, huấn luyện thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

c) Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ quy định việc trang bị vũ khí thể thao đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ  Quốc phòng sau khi đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích