Chuyện thời cuộc: Đẩy mạnh chuyển đổi số

14:39 20/02/2023

Trong nhiều hội nghị, đặc biệt là Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được tổ chức tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính luôn nhấn mạnh, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu và cấp bách của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

 

Lực lượng CATP Hải Phòng hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại Đại hội XIII của Đảng, vấn đề chuyển đổi số được xác định là một tất yếu khách quan và có lộ trình, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn tới. Đây là nội dung mới, mang tính đột phá trong định hướng chiến lược của Đảng, phát triển đất nước.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số và coi đây là nhân tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”

          Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, chuyển đổi số là yêu cầu, đòi hỏi khách quan, vấn đề là chúng ta tổ chức thực hiện cho thực sự có hiệu quả, đặc biệt trong thời điểm hiện nay.

          Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, an ninh môi trường, chuyển đổi số là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Nội dung lại cũng được Thủ tướng đưa vào nghị trình trong chuyến thăm Singapore gần đây.

          Thực tiễn thời gian qua, chuyển đổi số đã góp phần tích cực vào khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, vào xu thế hội nhập, nâng vao vai trò, vị thế, tiềm lực và uy tín của đất nước.

          Trong đó, nổi bật là ngành Công an đã đi đầu cả nước khi ứng dụng chuyển đổi số, đã để lại những dấu ấn quan trọng, mà việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia chỉ là ví dụ điển hình.

          Đối với Hải Phòng, từ ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm thể chế hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn Hải Phòng.

          Theo đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những động phát triển thành phố; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

          Nhìn lại năm 2022 vừa qua, với tinh thần vào cuộc đầy quyết tâm, quyết liệt, chuyển đổi số đã được các ban ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai mạnh mẽ, trong từng chủ đề hành động, để thành phố bước vào năm 2023 với những hành trang mới, mở ra giai đoạn phát triển bền vững trên nền tảng chuyển đổi số.

Tin tưởng rằng, vận động theo xu thế tất yếu của thế giới, cũng như đòi hỏi khách quan của sự phát triển, yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng cũng như cả nước về điều này là rất lớn, như cách nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó… nhất định mục tiêu chuyển đổi số sẽ thành công.

          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông