Công an huyện Cát Hải: Xây dựng các chỉ tiêu, chương trình hành động cụ thể

14:58 17/03/2020

Ngay từ đầu năm 2020, Công an huyện Cát Hải đã đề ra các nội dung, biện pháp để làm căn cứ thực hiện công tác điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Lãnh đạo Công an huyện đã tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện các cuộc vận động và  phong trào thi đua khác của lực lượng CAND; chú trọng xây dựng đội ngũ chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức trong sáng, nếp sống văn hóa, lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự của cán bộ chiến sỹ lực lượng CAND, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhất là những hành vi vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trên cơ sở bám sát các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động, Công an huyện Cát Hải căn cứ vào tình hình của từng đội công tác, công an xã để xây dựng các chỉ tiêu và chương trình hành động cụ thể thiết thực, triển khai thực hiện.

Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; chú trọng xây dựng nếp sống có văn hoá, tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ trẻ, CBCS thường xuyên tiếp xúc với nhân dân từ việc như: xưng hô, trả lời điện thoại, ứng xử với cấp trên, với đồng đội và với nhân dân; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác; công tác trực ban, trực chiến, trực tiếp dân, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ trong khi thi hành nhiệm vụ.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông