Công an thành phố: Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 2789

16:49 22/10/2019

Sáng 22-10, Công an thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 2789/KH-CAHP ngày 24/7/2017 của Giám đốc CATP về việc phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý cán bộ chiến sỹ vi phạm trong lực lượng CATP Hải Phòng. Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ thực hiện Kế hoạch 2789 CATP; đại diện Cục X01 – Bộ Công an.

 Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho CBCS, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần XDLL Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm với công việc và năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, ngày 24-7-2017, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch số 2789/KH-CAHP về phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý cán bộ chiến sỹ vi phạm trong lực lượng CATP Hải Phòng. Kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch 2789 đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Giám đốc CATP, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ. Từ đó, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao; có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với công tác phòng ngừa, quản lý, giáo dục và xử lý CBCS vi phạm. Qua thực hiện Kế hoạch 2789, các biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục CBCS được Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện, trong đó chủ động rà soát, phát hiện CBCS có biểu hiện vi phạm để đưa vào diện quản lý; đề cao vai trò của Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội phụ nữ các đơn vị trong công tác quản lý, giáo dục CBCS…

 Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao giấy khen tặng các tập thể

 Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP trao giấy khen tặng các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khẳng định tính đúng đắn của Kế hoạch 2789 thể hiện bằng những kết quả cụ thể đáng khích lệ, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kế hoạch 2789, trong đó cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, khả năng xử lý tình huống trước các hiện tượng tiêu cực. Cùng với đó là tăng cường quán triệt cho CBCS nắm vững kiến thức pháp luật, quy trình công tác, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật, phòng ngừa vi phạm. Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu nâng cao thực hiện vấn đề nêu gương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của Đảng, của ngành Công an đi đôi với việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tổ chức nhiều hoạt động thu hút CBCS hăng hái thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Giám đốc CATP lưu ý đặc biệt tới đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị cơ sở (Công an phường, xã, thị trấn, đội, trạm…) là người trực tiếp, sâu sát với CBCS hơn cả cần tăng cường nhiều biện pháp để quản lý chặt chẽ CBCS đơn vị thông qua các hoạt động như sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mọi người để góp phần động viên CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Kế hoạch 2789 của Giám đốc CATP

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông