Công an thành phố: Tăng cường xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều

08:53 26/11/2019

Nhằm quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ đê điều, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều gắn với công tác phòng chống lụt bão, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, nhăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát, sỏi trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của thành phố..., CATP vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều.

Theo đó, CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm sau sao cho phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP, Giám đốc CATP về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; phối hợp quản lý nhà nước đối với khoáng sản, đấu tranh với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông, đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp xử ý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều theo chỉ đạo của thành phố. Đánh giá hiệu quả, đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đê điều, quản lý khoáng sản, phòng chống lụt bão, đảm bảo phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình. Nâng cao chất lượng, hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị chức năng; đẩy mạnh, duy trì thường xuyên hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiết sót trong công tác quản lý, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ động rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để tham mưu giúp Giám đốc CATP đề xuất, kiến nghị với UBND TP, Bộ Công an để kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung những quy định liên quan đến lĩnh vực này nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm...

CATP giao phòng PC03 – CATP chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ, tổng kết chuyên đề này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo Giám đốc CATP qua phòng PC03 để chỉ đạo giải quyết.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông