Công an thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản triển khai thi hành

15:06 28/05/2024

Sáng 28/5, Công an thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản có liên quan triển khai thi hành Luật. Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

 Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP phát biểu khai mạc hội nghị

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30/2023/QH15) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, bao gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thiếu tá Phạm Thị Hương Chi, Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP báo cáo viên hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên là lãnh đạo Phòng Tham mưu CATP phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các biểu mẫu có liên quan đến việc thi hành Luật.

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP khẳng định, việc triển khai, phổ biến nội dung cơ bản của Luật và các văn bản liên quan giúp cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng luật trong cuộc sống; đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu đúng, áp dụng thống nhất những quy định trong việc tham mưu triển khai, thi hành luật tại cơ sở. Qua đó, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả nhằm kiềm chế tình trạng tội phạm trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Phó giám đốc CATP yêu CBCS chủ chốt tham gia hội nghị phải thể hiện tinh thần nghiêm túc, nắm được những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản liên quan, từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, trình độ nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng có hiệu quả trong công tác...

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông