Công tác kiểm tra chuyên môn Giáo dục mầm non tại huyện Vĩnh Bảo và quận Hải An

  09:28 19/04/2024

  Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Đỗ Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn và đồng chí Vương Thị Đào, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo) làm Phó trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục mầm non Sở, các đồng chí là cốt cán chuyên môn trong Ban chất lượng Giáo dục mầm non thành phố vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên môn Giáo dục mầm non tại huyện Vĩnh Bảo và quận Hải An.

  Theo đó, nội dung kiểm tra về công tác quản lý chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm năm học của cấp học Giáo dục mầm non theo hướng dẫn tại Công văn số 2179/SGDĐT-GDMN ngày 16/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện chương trình Giáo dục mầm non và điều kiện đảm bảo chất lượng; Thực hiện các chuyên đề chuyên môn trọng tâm năm học; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Công tác quản lý tổ chức hoạt động liên kết giáo dục.

  Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Đỗ Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn kiểm tra chuyên môn Giáo dục mầm non tại huyện Vĩnh Bảo và quận Hải An

  Qua quá trình kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non và họp rút kinh nghiệm tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao chất lượng giáo dục mầm non tại quận Hải An và huyện Vĩnh Bảo.

  Cụ thể, các đơn vị đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình, chỉ đạo rõ nét các chuyên đề chuyên môn trọng tâm của năm học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý hồ sơ chuyên môn; nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn; trẻ có kỹ năng trong các hoạt động; đảm bảo công tác an toàn cho trẻ.

  Các đơn vị đã thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên và trẻ; kịp thời tham mưu với UBND quận, huyện đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường.

  VŨ DUYÊN

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông