Đảng bộ xã Đại Đồng (Kiến Thụy): Xác định 18 chỉ tiêu, xây dựng 3 khâu đột phá

16:20 17/03/2020

Đảng bộ xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 162 đại biểu.
Bí
Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, xã Đại Đồng hoàn thành 14/14 chỉ tiêu Đại hội đề ra, đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Kinh tế xã tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Xã thực hiện tích tụ ruộng đất gắn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao. Chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng được quan tâm chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 24, Đảng bộ xã Đại Đồng xây dựng 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó định hướng 3 khâu đột phá là: phát triển các nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời thực hiện tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biệu dự Đại hội lần thứ 25 Đảng bộ huyện Kiến Thụy. Đồng chí Phạm Việt Trường, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng khóa 23, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm, bầu làm Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha