Đẩy mạnh thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Sản xuất, cấp, quản lý CCCD

18:24 17/03/2021

Nhằm tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện 2 dự án lớn của ngành Công an là dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số…, UBND TP vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 12-3-2021 về việc đẩy mạnh thực hiện 2 dự án.
Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP kiểm tra quy trình cấp CCCD tại quận Kiến An

Theo đó, UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

 tục tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai 2 dự án tại thành phố (Giao Sở TT&TT phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan báo chí thành phố, UBND các cấp thực hiện).

Thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin công dân đầy đủ, chính xác, thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhập, chỉnh sửa thông tin công dân trong CSDLQG về DC, cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

UBND TP giao Công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thu nhập, cập nhập, chỉnh sửa thông tin công dân trong CSDLQG về DC theo chỉ đạo của Bộ Công an; tổ chức triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phấn đấu đến 1-5-2021 cơ bản hoàn thành việc cấp CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND TP bố trí, hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung máy móc, trang thiết bị, phương tiện…, cần thiết phục vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tham mưu, đề xuất UBND TP biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các nhiệm vụ nêu trên.

Liên đoàn Lao động thành phố, Hội LHPN thành phố, Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình thực hiện 2 dự án.

UBND các quận/huyện, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 2 dự án; quán triệt CBCS, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân về 2 dự án để tích cực hưởng ứng, chủ động cung cấp thông tin, đi làm thủ tục cấp thẻ CCCD; quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí cho cơ quan Công an cùng cấp mua sắm máy móc, trang thiết bị… đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả 2 dự án.

UBND TP giao Công an thành phố kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này báo cáo Bộ Công an và UBND TP theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông