Điều lệnh là sức mạnh CAND: Khối Công an huyện nâng cao ý thức phục vụ nhân dân

09:48 13/04/2019

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an các huyện trên địa bàn thành phố đã tăng cường quán triệt đến toàn thể CBCS thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17 và Thông tư số 27 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ CAND và quy tắc ứng xử của CAND, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Lãnh đạo các đơn vị yêu cầu 100% CBCS giữ nghiêm lễ tiết, tác phong ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc được giao; nêu cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, vì lợi ích chính đáng của người dân, bằng những việc làm cụ thể như: niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, bố trí cán bộ phù hợp làm công tác tiếp dân, tận tình hướng dẫn nhân dân làm đúng thủ tục; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết nhiều trường hợp thất lạc giấy tờ gốc từ nhiều năm trước, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải quyết, được nhân dân đồng tình, khen ngợi.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông