Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động - CATP: Đề nghị xét kết nạp 27 đoàn viên ưu tú vào Đảng

17:22 04/05/2020

Năm qua, thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, BCH Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động (PK02) - CATP đã quán triệt tới các Chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn; chỉ đạo các Chi đoàn hàng tháng nhận xét, phân loại kết quả cho từng đoàn viên và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn 28 đồng chí.

Đáng chú ý, nhờ tích cực vận động cán bộ, ĐVTN tích cực thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên”, năm 2019,  đơn vị có 20 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, 33 đoàn viên được Đảng uỷ cấp trên cử đi dự học lớp nhận thức về Đảng. Cùng với đó, BCH Đoàn cơ sở Phòng PK02 đã đề nghị Đảng ủy cấp trên xét kết nạp 27 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Năm 2020, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào xây dựng “Chi đoàn văn hóa, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND và Người đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm” trong tuổi trẻ Công an Hải Phòng, tuổi trẻ Phòng PK02 tăng cường công tác quản lý nội bộ, chấp hành điều lệnh CAND của cán bộ, đoàn viên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông