Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng): Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVTN

08:34 21/03/2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN, Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng) đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước như: các chế độ, chính sách đối với ĐVTN; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật giao thông, Luật phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên; tác hại và cách phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các chất kích thích, phòng chống xâm hại trẻ em…
Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn cho ĐVTN

Cùng với đó, đơn vị đã chủ động kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tiến hành rà soát, động viên và nắm tư tưởng, nguyện vọng của các thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe, chính trị nhập ngũ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trên giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên, vận động thanh niên hăng hái tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Từ đó, triển khai tới các Chi đoàn kết hợp với tổ dân phố có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đến thăm hỏi, động viên, tặng quà; tổ chức giao lưu, tặng quà cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Qua đó, góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông