Đoàn Thanh niên CATP: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên

17:44 13/06/2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên (CBĐV) luôn được Đoàn Thanh niên CATP chú trọng triển khai đồng bộ với nội dung, phương thức đa dạng, sáng tạo.

100% CBĐV được học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN

Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và các bài học lý luận chính trị trong các cấp bộ Đoàn thuộc CATP được thực hiện nghiêm túc với 5 hội nghị cấp CATP, 152 hoạt động quán triệt tại các cấp bộ Đoàn trực thuộc.

Cùng vời đó, thông qua việc tổ chức các cuộc thi, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội đã giúp ĐVTN nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đợt sinh hoạt chính trị lớn như: “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ Hải Phòng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ lời di chúc theo chân Bác” được tuổi trẻ CATP chú trọng triển khai với nhiều hoạt động quy mô thu hút trên 5.000 lượt ĐVTN trong toàn lực lượng tham gia. Từ đó, tạo hiệu ứng lan toả sâu rộng trong xã hội.

Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 42/CT-TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với khẩu hiệu hành động của CATP là “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, CBCS vừa hồng, vừa chuyên” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực được cấp uỷ, lãnh đạo CATP, Đoàn cấp trên đánh giá cao.

Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức nghề nghiệp và từng bước biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục cho đội ngũ CBĐV…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông