Đoàn Thanh niên CATP: Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao sức chiến đấu

18:07 02/03/2020

Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên CATP đã chấp hành nghiêm Điều lệnh, nêu cao tinh thần xung kích thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Đoàn viên, thanh niên CATP đã không ngừng học tập để nâng cao tinh thần thái độ, văn hoá ứng xử với nhân dân thông qua các phong trào, cuộc vận động như: “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Chi Đoàn văn hoá, người đoàn viên văn hoá”...

Qua các cuộc vận động, phong trào, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng trong việc chấp hành Điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, quy chế quy trình công tác. Từ đó, cán bộ, đoàn viên đã đặt ra cho bản thân chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nội quy, kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao sức chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật; khắc phục mọi khó khăn thử thách, sáng tạo nhạy bén, mưu trí dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc. 

Ngoài ra, cán bộ đoàn viên CATP luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào, cuộc vận động do đơn vị và các cấp bộ đoàn tổ chức.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông